logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
plus Konsultacje Społeczne
 URZĄD MIEJSKI
minus Telefony
minus Regulamin Urzędu
plus Wydziały Urzędu
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Unia Eropejska - realizowane projekty
plus Miejsca Pracy
plus Oświadczenia majątkowe
plus Informacja dla planujących zgromadzenia na terenie Gminy Głuchołazy
minus Rejestry umów
minus Rejestr instytucji kultury
minus Ponowne wykorzystanie
 KONTROLE
plus Zewnętrzne
plus Wewnętrzne
 PRAWO LOKALNE
minus Statut gminy
minus Strategia Gminy
plus Odpady komunalne
plus Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
plus Opłaty lokalne
plus Podatki
plus Dopłaty do paliwa rolniczego
plus Budżet gminy i sprawozdania
plus Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Wybory samorządowe -2006r.
plus Wybory Samorządowe 2010
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe - 2014
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Wybory Sołeckie 2015
plus Wybór ławników na kadencję 2016-2019
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory Parlamentarne 2015
minus Karta prywatyzacji Spółki ECO S.A.
plus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głuchołazach 2017
 Ogłoszenia pozostałe
plus 2005r.
plus 2006r.
plus 2007r.
plus 2008r.
plus 2009r.
plus 2010r.
plus 2011r.
plus 2012r.
plus 2013r.
plus 2015
plus 2014r.
minus 2016
   minus Nieodpłatna pomoc prawna
   minus Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania szkolenia w klubach sportowych
   minus Otwarty konkurs ofert na zadania w zakresie kultury fizycznej w 2016 r.
   minus Obwieszczenie Burmistrza Nysy o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-202
   minus Obwieszczenie Burmistrza Nysy o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2020
   minus Obwieszczenie Burmistrza Nysy o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata
   minus Obwieszczenie Burmistrza Nysy o rozpoczęciu konsultacji w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
   minus Oferta na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert "Udział w Turnieju Barażowym o wejście do 1. Ligi Koszykówki Kobiet"
   minus Oferta na realizacje zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert "Rowerowe biwaki dla dzieci i młodzieży - dziecko bezpieczne na rowerze"
   minus Oferta na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert "Udział w finale Turnieju Barażowego o wejście do 1. Ligi Koszykówki Kobiet"
   minus Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2020 z perspektywą do 2030 roku
   minus Strategia Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2020 z perspektywą do 2030 roku.
   minus Strategia Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2020 z perspektywą do 2030 roku.
   minus Strategia Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2020 z perspektywą do 2030 roku.
   minus Koncepcja zintegrowanego transportu publicznego dla Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie
   minus Wsparcie zadania publicznego z pominieciem otwarego konkursu ofert "XI Międzynarodowy Zlot Miłośników Rytmu DRUM DJEMBORE 2016 Głuchołazy 1-2-3 lipca 2016"
   minus Wsparcie zadania publicznego z pominieciem otwarego konkursu ofert "Finał Pucharu Polski MTB-XCO. V Ogólnopolski wyścig CykloOpawy XC Głuchołazy"
   minus Wsparcie zadania publicznego z pominieciem otwarego konkursu ofert "Zadanie w zakresie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w drugim półroczu - łucznictwo sportowe"
   minus Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie wybranych dyscyplin sportowych na terenie gminy Głucho
   minus Ogłoszenie w sprawie rewitalizacji miasta
   minus Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie koszykówki na terenie gminy Głuchołazy
   minus Wsparcie zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert „Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, poprzez upowszechnianie piłki nożnej n
   minus Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych dot. Lokalnego Programu Rewitalizacji
   minus Oferta realizacji zadania publicznego z pominieciem otwartego konkursu ofert "Upowszechnianie spotu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, poprzez prowadzenie rozgrywek szczebla okręgowego piłki
   minus Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert "Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, poprzez upowszechnianie różnych
   minus Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofertZadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, poprzez upowszechnianie różnych d
   minus Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie drużynowych dyscyplin sportowych na terenie gminy Głu
   minus Obwieszczenie Starosty Nyskiego
   minus Obwieszczenie Burmistrza głuchołaz
   minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
plus 2017r.
plus Budżet Obywatelski 2016
plus Ogłoszenie o głosowaniu
plus Budżet Obywatelski 2017
minus Porady prawne
plus Konkursy ofert na zadania z zakresu zdrowia publicznego
plus Budżet Obywatelski 2018
 Jednostki organizacyjne
minus Spółki
minus Jednostki oświatowe
minus Inne jednostki
 Organizacje pozarządowe
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Nieruchomości
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
plus Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy, najmu
plus Przetargi nieruchomości
plus Rokowania na sprzedaż nieruchomości
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
plus 2015
plus 2016
minus Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie:Konserwacja cząstkowa-remonty cząstkowe dróg na terenie g. Gł-zy
plus 2017
 Zarządzenia Burmistrza
plus 2011 rok
plus 2012 rok
plus 2013 rok
plus 2014 rok
minus Zarządzenie Nr 1364-PR.310/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie Regulaminu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
minus Zarządzenie Nr 1492-PR.341/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 14 lipca 2014 r.Burmistrza Głuchołaz
minus Zarządzenie Nr 41-PR.7.2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 31 grudnia 2014 r.
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017
 Plan Zrządzania Kryzysowego Gminy
minus Plan zarządzania kryzysowego Gminy Głuchołazy
 Zagospodarowanie przestrzenne
minus GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW
minus Instrukcja obsługi portalu "Opolskie w internecie"
minus Informacje ogólne. Wykaz obowiązujących planów miejscowych
minus STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUCHOŁAZY
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA SPRAWY Z 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 2016r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2015r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 5 planów
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY 3 PLANÓW
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY STUDIUM
minus Ogłoszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego w rejonie ul. Lompy w Głuchołazach
minus Ogloszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego obszaru wsi Podlesie
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 3 planów
minus OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO STAREGO MIASTA W GŁUCHOŁAZACH wraz z prognozą
minus Zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.17.2015
minus zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.18.2016
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU W REJONIE UL. TARGOWEJ W GŁUCHOŁAZACH
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II wraz z prognozą
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działalności gospodarczej we wsi Charbielin i Bodzanów w gminie Głuchołazy
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 przy ul. Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy obejmującego obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ul. Grunwaldzkiej, Prymasa S. Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Świętów oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środow
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO ZMIANY PLANU W REJONIE AL. JANA PAWŁA II
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie zakładu Malta – Decor sp. z o.o.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Bohaterów Warszawy obejmującego teren położony przy ulicy Bohaterów Wars
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II
minus OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ulic Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, Skłodowskiej, Targowej w Gł-zach
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy obejmującego obszar działki nr 1350/4 w rejonie ul. Pr. Stefana Wyszyńskiego
minus odwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp. przestrz. miasta Głuchołazy w rej. ul. gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki oraz o możliwościach zapoznania się z jeg
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp w rejonie ul. Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp m. Głuchołazy obejm. obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Pr. S. Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny SOOŚ do zmiany mpzp m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
 Sprawozdania z realizacji programów
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Preciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016r
 Audyt wewnętrzny
minus Audyt 2014
minus Audyt 2015
minus Audyt 2017
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
 Miejska Rada Seniorów
plus 2015
plus 2016
 Głuchołaskie Podwórko
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Uchwały Rady Miejskiej
minus Uchwały Rady Miejskiej podjęte po 2012r.
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Burmistrz Głuchołaz

ogłasza otwarte konkursy ofert na:

Regulamin Konkursu

I. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych po-przez upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych na terenie gminy Głuchołazy w 2016 r.

Wysokość środków w budżecie Gminy Głuchołazy, przewidzianych na realizację wyżej wymienionego zadania to kwota: 94.400,00 zł (słownie zł: dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta 00/100 gr.), z następującym podziałem na dyscypliny sportu:

 • Zadanie nr 1 – Turystyka kolarska – wysokość środków publicznych przewidzianych do realizację tego zadania to: 17.920,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia zł 00/100 gr) w roku 2015: 16.250,00 zł
 • Zadanie nr 2 - Kolarstwo - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizację tego zadania to: 5.000,00 (słownie pięć tysięcy zł: 00/100 gr., w roku 2015: 5.000,00 zł)
 • Zadanie nr 3 Kolarstwo górskie - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizację tego zadania to: 5.000,00 (słownie pięć tysięcy zł: 00/100 gr., w roku 2015: brak)
 • Zadanie nr 4 Tenis ziemny - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania to: 5.000,00  (słownie zł; pięć tysięcy zł 00/100 gr. w roku 2015: 5.000,00 zł)
 • Zadanie nr 5  Motocross - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania – 5.000,00 zł (słownie zł; pięć tysięcy zł 00/100 gr. w roku 2015: 5.000,00 zł)
 • Zadanie nr 6 Piłka nożna młodzież - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania – 29.140,00 (słownie zł;  dwadzieścia dziewięć sto czterdzieści 00/100 gr), w 2015 r. – 24.660,00 zł
 • Zadanie nr 7 Piłka nożna - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania – 27.340,00 (słownie zł;  dwadzieścia siedem trzysta czterdzieści 00/100 gr), w 2015 r. – 35.520,00 zł

II.  Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych na terenach wiejskich gminy Głuchołazy w 2016 r.

Wysokość środków w budżecie Gminy Głuchołazy, przewidzianych na realizację wyżej wymienionego zadania to kwota: 34.927,00 zł (słownie zł: trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem 00/100 gr) z podziałem na następujące miejscowości:

 1. Gierałcice - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania w roku 2016 –  7000,00 zł (słownie; siedem tysięcy zł 00/100 gr), w roku 2015: 5986,00 zł
 2. Burgrabice - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania w roku 2016 –  8927,00 zł (słownie; osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem zł 00/100 gr), w roku 2015: 5666,00 zł
 3. Biskupów - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania w roku 2016 –  5000,00 zł (słownie; pięć tysięcy zł 00/100 gr), w roku 2015: 5000,00 zł
 4. Nowy Świętów - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania w roku 2016 –  6000,00 zł (słownie; sześć tysięcy zł 00/100 gr), w oku 2015: 5000,00 zł
 5. Konradów - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania w roku 2016 –  8000,00 zł (słownie; osiem tysięcy zł 00/100 gr),

III. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie piłki nożnej na terenach wiejskich gminy Głuchołazy w 2016 r.

            Wysokość środków w budżecie Gminy Głuchołazy, przewidzianych na realizację wyżej wymienionego zadania to kwota –  66.560,00 zł (słownie zł: sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt 00/100 gr) z podziałem na następujące miejscowości:

 1. Biskupów – wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania –  5.630,00 zł (słownie zł: pięć tysięcy sześćset trzydzieści 00/100 gr), w 2015 r., - 6.400,00 zł
 2. Bodzanów – wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania – 10.200,00 zł (słownie zł: dziesięć tysięcy dwieście 00/100 gr), w 2015 r. –11.800,00 zł
 3. Gierałcice - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania – 14.690,00 zł (słownie zł: czternaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt 00/100 gr),w 2015 r. – 14.200,00 zł
 4. Polski Świętów - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania – 5.160,00 zł (słownie zł: pięć tysięcy sto sześćdziesiąt 00/100 gr), w 2015 r. – 5.500,00 zł
 5. Burgrabice - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania – 22.480,00 zł (słownie zł: dwadzieścia dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt 00/100 gr), w 2015 r. – 13.450,00 zł
 6. Nowy Świętów - wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania – 8.400,00 zł (słownie; osiem tysięcy czterysta zł 00/100 gr), w 2015 r. –11.200,00 zł

IV. Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Głuchołazy – udział w rozgrywkach barażowych sezonu 2015/2016 - II ligi siatkówki mężczyzn

Wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji tego zadania to: 15.000,00 (słownie zł; piętnaście tysięcy 00/100 gr. w roku 2015: brak)

I. PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA OFERT

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są : organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536), jednostki podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane spełniające łącznie niżej wymienione warunki :

1.prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

2. dysponują odpowiednią wyszkoloną kadrą przygotowaną do realizacji zadania,

3. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu

4. dysponują odpowiednią bazą lokalową oraz obsługą księgowo- biurową,

5. posiadają szczegółowy program realizacji zadania zawierający :

-harmonogram zadań

-- cele zadania i metody ich osiągania,

-- przewidywane efekty

6. przedstawią poprawnie sporządzona ofertę na stosownym formularzu wraz z załącznikami

II. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

 1. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy z obowiązkiem rozliczenia się po wykonaniu zadania.

2.wsparcia zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w wysokości do 80 % wartości zadania”. Pozostałą wartość zadania stanowi wkład własny podmiotu, przy czym nie mniej niż 10 % wartości zadania stanowić musi finansowy wkład własny Podmiotu.

III. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

Termin realizacji zadania ustala do 15 grudnia 2016 r.

Warunkiem realizacji zadania jest adresowanie go do mieszkańców Gminy Głuchołazy.

IV.  TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, bądź przesłanie w terminie do 18 lutego 2016 r. do godz. 9;00 oferty odrębnej dla każdego zadania zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania /Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25/ do sekretariatu Urzędu Miejskiego (pok. Nr 11) na adres: Urząd Miejski, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy ( w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do UM). Na kopercie z ofertą powinny być umieszczone następujące informacje:

2.„Otwarty konkurs ofert”- nie otwierać przed 18 lutego 2016 r. godz. 09:00

-„Zadanie nr ( numer i nazwa zadania) otwartego konkursu ofert”

IV. TERMIN, TRYB I KRYTERIA  STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT

 1. Otwarcie ofert nastąpi  dnia 18 lutego 2016 r. o godz.10:00

2.Rozpatrzenia ofert dokona Komisja Konkursowa, powołana zarządzeniem Burmistrza Głuchołaz.

3.Szczegółowy zakres prac Komisji Konkursowej określa Regulamin Konkursu będący Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza w sprawie powołania Komisji Konkursowej.

4.Komisja dokonuje wstępnej weryfikacji ofert sprawdzając ich zgodność z wymaganiami określonymi w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ogłoszeniu konkursu i regulaminie konkursu.

5.Następnie Komisja dokonuje wyboru ofert na podstawie następujących kryteriów:

 • merytoryczne

–zbieżność projektu z wymogami zadania ( ocena w skali : 0-3)

 • społeczne

–dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców Gminy Głuchołazy, a także przewidziana liczba odbiorców oraz zapotrzebowanie na realizowane zadania w ramach projektu(ocena w skali: 0-2),

–działania i doświadczenia wnioskodawcy w ciągu ostatnich 3 lat w dziedzinie, której dotyczy zadanie (ocena w skali : 0-4),

 • finansowe – koszty realizacji planowanego zadania, ocena kosztów kalkulacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania oraz udział środków własnych oraz innych źródeł finansowania, zakładani partnerzy (ocena w skali: 0-2),
 • organizacyjne – posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe (ocena w skali:
  0-3),
 • analiza prawidłowości i terminowości rozliczenia zadań zleconych wnioskodawcy w   ubiegłych latach (ocena w skali: 0-1)

6.Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 8, przy czym pierwszeństwo ma oferta, która uzyskała największą ilość punktów.

Do oferty należy dołączyć:

 • aktualny wyciąg z rejestru (ważny 3 miesiące od daty uzyskania)

-zaświadczenie z banku o braku obciążenia rachunku tytułem egzekucyjnym i zadłużenia na rachunku ( z nazwą i numerem konta), lub potwierdzone oświadczenie o braku obciążenia rachunku tytułem egzekucyjnym i jego zadłużenia

-statut stowarzyszenia lub potwierdzone oświadczenie o niewprowadzaniu zmian w statucie do złożenia oferty.

5.1 Oferta oraz dokumenty będące jej załącznikami dla swej ważności winny być opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem osób uprawnionych statutowo, bądź posiadających upoważnienie do przedmiotowego składania ofert.

5.2. Komisja wezwie Oferentów, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu konkursowym, lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania konkursowego.

5.3.Oferty w których wnioskowana wielkość dotacji przekracza wysokość przeznaczonych na dotację środków nie będą rozpatrywane.

 

 

            Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnego z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania / Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 /

            Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, kiedy wpłynie jedna oferta.

Dodatkowe informacje oraz dokumenty i formularze można uzyskać na stronie internetowej http://gmina.glucholazy.sisco.info lub w Wydziale Promocji, Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego Rynek 15 48-340 Głuchołazy tel. (77) 40 92 119

 

 

 

Sporządził: Paweł Szymkowicz

Załączniki do pobrania: 2016-01-27 14:51:54 - wzór oferty (118.00 kB)
2016-01-27 14:53:01 - wzór sprawozdania (104.00 kB)

Ilość odwiedzin: 1162
Nazwa dokumentu: Otwarty konkurs ofert na zadania w zakresie kultury fizycznej w 2016 r.
Skrócony opis: Otwarty konkurs ofert - Sport 2016 r.
Osoba, która wytworzyła informację: Paweł Szymkowicz
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szymkowicz
Osoba, która wprowadzała dane: Paweł Szymkowicz
Data wytworzenia informacji: 2016-01-27 14:47:40
Data udostępnienia informacji: 2016-01-27 14:47:40
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-27 14:58:30

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner