logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
plus Konsultacje Społeczne
 URZĄD MIEJSKI
minus Telefony
minus Regulamin Urzędu
plus Wydziały Urzędu
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Unia Eropejska - realizowane projekty
minus Miejsca Pracy
   plus 2005r.
   plus 2006r.
   plus 2007r.
   plus 2008r.
   plus 2009r.
   plus 2010r.
   plus 2011r.
   plus 2012r.
   plus 2013 r.
   plus 2014 rok
   minus 2015
      minus Otwarty konkurs ofert na Dziennego opiekuna do lat 3 na terenie Gminy Głuchołazy
         minus Wyniki otwartego konkursu ofert
      plus Nabór na stanowisko inspektora ds. inwestycji w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
      plus Nabór na wolne stanowisko pracy informatyka Urzędu Miejskiego w Głuchołazach Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach
      plus Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 im. "Bajka" w Głuchołazach
      plus OPS NABÓR NA STANOWISKO: PODINSPEKTOR – DZIAŁ FINANSOWO-KADROWY
      plus NABÓR NA STANOWISKO ZASTĘPCA KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
      plus Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 im. "Bajka" w Głuchołazach
      plus Nabór na stanowisko pracy - referenta w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
      plus Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na dziennych opiekunów
      plus Nabór na stanowisko podinspektora ds. inwestycji w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury
      plus Nabór na stanowisko pracy - referenta w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
      plus nabór na referenta w Referacie Podatków i Opłat Wydziału Finansowo-Budżetowego
      plus Nabór na stanowisko podinspektora ds. inwestycji w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury
      plus Nabór na wolne stanowisko pracy - Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach
      plus Nabór na stanowisko podinspektora ds. inwestycji w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury
      plus Nabór na stanowisko pracy - Zastępca Skarbnika Miasta
      plus Nabór na wolne stanowisko pracy - Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach
      plus Nabór na wolne stanowisko pracy - referent ds. Public Relations w Wydziale Promocji, Turystyki i Sportu
      plus Nabór na wolne stanowisko pracy - referent ds. Public Relations w Wydziale Promocji, Turystyki i Sportu
      plus Nabór na stanowisko podinspektora ds. inwestycji w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury
      plus Nabór na kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych oraz opiekunów osób całkowicie ubezwłasnowolnionych
      plus Nabór na stanowisko Radcy Prawnego
      plus Nabór stanowisko pracy - referenta w Wydziale Promocji, Turystyki i Sportu
   plus 2016r.
   plus 2017r.
plus Oświadczenia majątkowe
plus Informacja dla planujących zgromadzenia na terenie Gminy Głuchołazy
minus Rejestry umów
minus Rejestr instytucji kultury
minus Ponowne wykorzystanie
 KONTROLE
plus Zewnętrzne
plus Wewnętrzne
 PRAWO LOKALNE
minus Statut gminy
minus Strategia Gminy
plus Odpady komunalne
plus Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
plus Opłaty lokalne
plus Podatki
plus Dopłaty do paliwa rolniczego
plus Budżet gminy i sprawozdania
plus Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Wybory samorządowe -2006r.
plus Wybory Samorządowe 2010
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe - 2014
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Wybory Sołeckie 2015
plus Wybór ławników na kadencję 2016-2019
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory Parlamentarne 2015
minus Karta prywatyzacji Spółki ECO S.A.
plus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głuchołazach 2017
 Ogłoszenia pozostałe
plus 2005r.
plus 2006r.
plus 2007r.
plus 2008r.
plus 2009r.
plus 2010r.
plus 2011r.
plus 2012r.
plus 2013r.
plus 2015
plus 2014r.
plus 2016
plus 2017r.
plus Budżet Obywatelski 2016
plus Ogłoszenie o głosowaniu
plus Budżet Obywatelski 2017
minus Porady prawne
plus Konkursy ofert na zadania z zakresu zdrowia publicznego
plus Budżet Obywatelski 2018
 Jednostki organizacyjne
minus Spółki
minus Jednostki oświatowe
minus Inne jednostki
 Organizacje pozarządowe
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Nieruchomości
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
plus Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy, najmu
plus Przetargi nieruchomości
plus Rokowania na sprzedaż nieruchomości
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
plus 2015
plus 2016
minus Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie:Konserwacja cząstkowa-remonty cząstkowe dróg na terenie g. Gł-zy
plus 2017
 Zarządzenia Burmistrza
plus 2011 rok
plus 2012 rok
plus 2013 rok
plus 2014 rok
minus Zarządzenie Nr 1364-PR.310/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie Regulaminu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
minus Zarządzenie Nr 1492-PR.341/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 14 lipca 2014 r.Burmistrza Głuchołaz
minus Zarządzenie Nr 41-PR.7.2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 31 grudnia 2014 r.
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017
 Plan Zrządzania Kryzysowego Gminy
minus Plan zarządzania kryzysowego Gminy Głuchołazy
 Zagospodarowanie przestrzenne
minus GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW
minus Instrukcja obsługi portalu "Opolskie w internecie"
minus Informacje ogólne. Wykaz obowiązujących planów miejscowych
minus STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUCHOŁAZY
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA SPRAWY Z 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 2016r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2015r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 5 planów
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY 3 PLANÓW
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY STUDIUM
minus Ogłoszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego w rejonie ul. Lompy w Głuchołazach
minus Ogloszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego obszaru wsi Podlesie
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 3 planów
minus OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO STAREGO MIASTA W GŁUCHOŁAZACH wraz z prognozą
minus Zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.17.2015
minus zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.18.2016
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU W REJONIE UL. TARGOWEJ W GŁUCHOŁAZACH
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II wraz z prognozą
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działalności gospodarczej we wsi Charbielin i Bodzanów w gminie Głuchołazy
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 przy ul. Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy obejmującego obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ul. Grunwaldzkiej, Prymasa S. Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Świętów oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środow
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO ZMIANY PLANU W REJONIE AL. JANA PAWŁA II
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie zakładu Malta – Decor sp. z o.o.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Bohaterów Warszawy obejmującego teren położony przy ulicy Bohaterów Wars
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II
minus OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ulic Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, Skłodowskiej, Targowej w Gł-zach
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy obejmującego obszar działki nr 1350/4 w rejonie ul. Pr. Stefana Wyszyńskiego
minus odwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp. przestrz. miasta Głuchołazy w rej. ul. gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki oraz o możliwościach zapoznania się z jeg
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp w rejonie ul. Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp m. Głuchołazy obejm. obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Pr. S. Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny SOOŚ do zmiany mpzp m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
 Sprawozdania z realizacji programów
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Preciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016r
 Audyt wewnętrzny
minus Audyt 2014
minus Audyt 2015
minus Audyt 2017
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
 Miejska Rada Seniorów
plus 2015
plus 2016
 Głuchołaskie Podwórko
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Uchwały Rady Miejskiej
minus Uchwały Rady Miejskiej podjęte po 2012r.
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Wyniki otwartego konkursu ofert

BURMISTRZ GŁUCHOŁAZ

ogłasza otwarty konkurs ofert, którego przedmiotem jest wybór dziennych  opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi  w wieku do lat 3 na terenie Gminy Głuchołazy

 

 1. Podstawa prawna
  1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014.1118 j.t. ze.zm.)
  2. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.2013.1457 j.t. ze.zm )
  3. Porozumienie  nr 318/P/PO/2013 z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie współpracy przy tworzeniu instytucji Opiekuna dziennego w ramach projektu „Powrót do zatrudnienia” współfinansowanego ze środków PO KL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie  aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, zawartego pomiędzy Gminą Głuchołazy a Wojewódzkim Urzędem Pracy Opolu.
  4. Uchwała Nr XXXIX/409/14 Rady Miejskiej  w Głuchołazach z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie określenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnianego przez Gminę Głuchołazy oraz zasad jego ustalania.
  5. Uchwała Nr XXXIX/408/14 Rady Miejskiej w Głuchołazach  z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Głuchołazy oraz maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie.

 

 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, przeznaczonych na jego realizację

Rodzaj zadania: Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

 

Wysokość środków publicznych, przeznaczonych na realizację zadania w 2015r.:  114. 545,73 zł

 

 1. Zasady zatrudnienia dziennego opiekuna 
 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które:
 1. dają rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
 2. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została im zawieszona ani ograniczona;
 3. wypełniają obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
 4. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;
 5. posiadają warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dziećmi tj.:
  1. lokal posiada osobną kuchnię i łazienkę,
  2. lokal posiada sprawną instalację gazową oraz gaśnicę,
  3. na potrzeby dzieci przeznaczone jest co najmniej jedno pomieszczenie,
  4. w pomieszczeniu zapewnione jest miejsce do spożycia posiłków, odpoczynku  i aktywności dzieci,
  5.  pomieszczenie posiada funkcjonalną aranżację przestrzeni, zapewniającą dzieciom wygodę, bezpieczeństwo i łatwy dostęp do zabawek i materiałów edukacyjnych,
  6.  pomieszczenie jest czyste i estetyczne,
  7.  w lokalu nie znajdują się zwierzęta,
  8. znajdujące się w pomieszczeniu wolno stojące piece węglowe/ gazowe/ elektryczne zostaną w odpowiedni sposób zabezpieczone  np. poprzez ( drabinki, płotki).
 6. odbyły 160-godzinne szkolenie albo 40-godzinne szkolenie uzupełniające w tym z zakresu udzielania dziecku pierwszej pomocy, jeżeli posiadają kwalifikacje pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo- wychowawczego, o których mowa w art. 39 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3. Do odbycia szkoleń nie jest zobowiązana osoba, która pracowała z dziećmi w wieku do lat  3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun.
 7. posiadają aktualną książeczkę zdrowia dla celów sanitarno - epidemiologicznych, ważną przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia złożenia oferty.
 8. posiadają zaświadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy w charakterze dziennego opiekuna ważne przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia złożenia oferty .
 9. posiadają tytuł prawny do lokalu na terenie gminy Głuchołazy, w którym będzie sprawowana opieka na dzień składania oferty ( np. akt własności, umowa najmu, umowa użyczenia).
 10. zadeklarują gotowość do świadczenia opieki w wymiarze maksymalnie 9 godzin zegarowych dziennie, w dni powszednie od poniedziałku do piątku, z wykluczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  1. W celu weryfikacji spełnienia warunków u kandydata na dziennego opiekuna może być przeprowadzony wywiad środowiskowy, o którym mowa w art. 39 ust.3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
  2. Weryfikacja oraz ocena spełnienia warunków lokalowych, w których będzie sprawowana opieka u kandydata na dziennego opiekuna zostanie dokonana przez upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego w Głuchołazach. Wynik wizytacji będzie stanowić składową przy ocenie merytorycznej złożonej oferty.

 

 1. Termin realizacji zadania

Zadanie będzie realizowane w terminie od dnia  podpisania umowy do dnia 30.11.2015r.

 

 1. Warunki realizacji zadania
  1. Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi od 20 tygodnia życia zgodnie          z zapisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3.
  2. Do zadań dziennego opiekuna należy w szczególności:
 1. zapewnienie dzieciom właściwej opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
 2. zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci,
 3. prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dzieci, właściwy do wieku dziecka.
 4. zagwarantowanie dziecku, w porozumieniu z rodzicami, wyżywienia na czas jego pobytu u dziennego opiekuna.
 1. Dzienny opiekun, prowadzący zajęcia z dziećmi, nad którymi opiekun sprawuje opiekę współpracuje z rodzicami tych dzieci, w szczególności przez:
 1. korzystanie z pomocy rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć,
 2. prowadzenie konsultacji i udzielanie opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć.
 1. Opieka sprawowana będzie w dni powszednie, od poniedziałku do piątku maksymalnie 9 godzin zegarowych dziennie, w godzinach dostosowanych do potrzeb rodziców/ opiekunów prawnych   (uczestników projektu).
 2. W sytuacji pozostawania pod opieką dziennego opiekuna innych dzieci niż powierzone               w ramach umowy o świadczenie usług opiekuńczych przez dziennego opiekuna  ( w tym własnych dzieci opiekuna dziennego), łączna liczba dzieci  pozostających pod opieką dziennego opiekuna nie może przekroczyć pięciorga dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko , które nie ukończyło pierwszego roku życia , jest niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki – maksymalnie troje.
 3. Zadanie nie obejmuje finansowania lub współfinansowania usług wyżywienia dla dzieci.
 4. Dzienny opiekun podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy sprawowaniu opieki. Za zawarcie umowy ubezpieczenia dziennego opiekuna od odpowiedzialności cywilnej oraz opłacania i finansowania składki na to ubezpieczenie odpowiada Burmistrz  Głuchołaz.
 5. Dzienny opiekun zatrudniony jest przez Gminę Głuchołazy reprezentowaną przez Burmistrza Głuchołaz na podstawie pisemnej umowy o świadczenie usług dziennego opiekuna, do której zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego  stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.
 6. Wynagrodzenie dziennego opiekuna będzie wypłacane na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach wydanej na podstawie art. 43 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku  o opiece nad dziećmi do lat 3, w wysokości 10,80 zł brutto za jedną godzinę zegarową  sprawowania opieki.
 7. Za dni, w których dzienny opiekun nie świadczy usług, wynagrodzenie nie przysługuje.
 8. Rozliczenie z Gminą Głuchołazy następować będzie co miesiąc, w miesiącu następującym po wykonaniu usługi. Wynagrodzenie płatne będzie po dostarczeniu przez dziennego opiekuna prawidłowo wystawionego rachunku oraz prawidłowo wypełnionych przez rodziców/ prawnych opiekunów  i podpisanych przez dziennego  opiekuna  list obecności dzieci w danym miesiącu i dzieci zadeklarowanych do opieki w danym miesiącu.
 9. Dzienny opiekun realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa              w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych.
 10. Burmistrz Głuchołaz nie zapewnia zastępstwa w opiece nad dziećmi  z powodu choroby dziennego opiekuna.

 

 1. Termin i warunki składania ofert
 1. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach w terminie  do 23.02.2015r. do godz. 16;00
 2. Oferty należy składać zgodnie z wzorem dostępnym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w miejscu i czasie określonym w ogłoszeniu Koperta powinna zawierać:
 1. imię i nazwisko osoby składającej ofertę,
 2. adres osoby składającej ofertę,
 3. dopisek: OTWARTY KONKURS OFERT NA DZIENNYCH OPIEKUNÓW  W RAMACH PROJEKTU  „ POWRÓT DO ZATRUDNIENIA”.
  1. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Organizacyjno – Prawnym Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, ul. Rynek 15, tel. 77/ 40 92 136
  2. Formularz oferty oraz załączniki dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego    w Głuchołazach www.glucholazy.pl

 

 

 1. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
  1. Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w terminie do 27.02.2015r.
  2. Otwarcia kopert z ofertami konkursowymi oraz oceny złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Głuchołaz nastąpi w dniu 24.02.2015r. o godz. 10.00.
  3. W pierwszej kolejności oferty będą oceniane pod względem formalnym.
  4. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, tj.: złożone po terminie lub niekompletne, nie będą dalej rozpatrywane.
  5. Oferty poprawne pod względem formalnym zostaną ocenione pod względem merytorycznym przez Komisję Konkursową.
  6. Częścią oceny merytorycznej będzie weryfikacja warunków lokalowych przez Członków Komisji Konkursowej, przeprowadzona w formie wizytacji lokalu wskazanego w ofercie jako miejsce świadczenia usług opieki dziennej.
  7. Kryteria stosowane podczas oceny merytorycznej oferty przez Komisję Konkursową oraz ich waga:
 1. kompletność oferty i załączników (0-5 pkt.);
 2. realność wykonania zadania przez kandydata na dziennego opiekuna (0-5 pkt.);
 3. posiadanie adekwatnego do zadania lokalu (0-5 pkt.);
 4. atrakcyjność oferty (0-5 pkt.).
  1. Wymagana  minimalna liczba punktów uprawniająca  oferentów do zawarcia umowy to 10 punktów.
  2. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej.                        
  3.  Umowa o świadczenie usług opiekuńczych przez dziennego opiekuna  zostanie zawarta z dziennymi opiekunem wyłącznie  w przypadku przystąpienia do umowy rodzica/ opiekuna prawnego zainteresowanego powierzeniem  dziecka.
  4. Środki finansowe rozdzielone zostaną pomiędzy uprawnionych  oferentów, których oferty będą wyłonione w drodze konkursu. Możliwe jest zawarcie umowy z jednym oferentem albo z więcej niż jednym oferentem, albo nie zawarcie umowy z żadnym oferentem.
  5. Burmistrz Głuchołaz zastrzega sobie prawo do odstąpienia od rozstrzygnięcia w części lub całości otwartego konkursu ofert bez podania przyczyny.
  6. Do rozstrzygnięcia w sprawie wyboru nie stosuje  się trybu odwoławczego.
  7. O podjętych decyzjach składający ofertę zostaną powiadomieni pisemnie.

 

 1. Wymagana dokumentacja
 1. Prawidłowo wypełniona, kompletna oferta podpisana przez oferenta.
 2. Kserokopia dowodu osobistego poświadczonego przez oferenta za zgodność z oryginałem.
 3. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów określonych w art. 39 ust. 1 pkt.1-3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3.
 4. Dokument/y potwierdzające kwalifikacje kandydata na dziennego opiekuna zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3.
 5. Oświadczenie o posiadaniu warunków lokalowych zapewniających  bezpieczną opiekę nad dziećmi- dotyczy lokalu, w którym będzie sprawowana opieka.
 6. Dokument lub kserokopia dokumentu poświadczona przez oferenta za zgodność z oryginałem wskazujący tytuł prawny oferenta do lokalu, w którym będzie sprawowana opieka nad dziećmi.
 7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne. W momencie wyboru oferty, oferent zobowiązany będzie do złożenia zaświadczenia o niekaralności za przestępstwa umyślne.

 

 1. Kserokopia książeczki sanitarno-epidemiologicznej ważnej przez okres nie krótszy niż   12 m-cy od dnia złożenia oferty - poświadczona przez oferenta za zgodność  z oryginałem.
 2. Zaświadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy w charakterze dziennego opiekuna ważne przez okres nie krótszy niż 12  m-cy od dnia złożenia oferty.
 3. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. 1182 j.t.  ze. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na dziennego opiekuna.
 4. Do oferty mogą być dołączone rekomendacje, referencje i opinie o oferencie.
 5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem zawarcia umowy o świadczenie usług opiekuńczych przez dziennego opiekuna z kandydatem na dziennego opiekuna.

 

 1. Informacje o zrealizowanych przez Burmistrza Głuchołaz w roku ogłoszenia konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami:

 

Konkurs ofert dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach projektu          „ Powrót do zatrudnienia” w imieniu Burmistrza Głuchołaz ogłoszony jest po raz piąty.

 

 

 

 

Ilość odwiedzin: 1701
Nazwa dokumentu: Otwarty konkurs ofert na Dziennego opiekuna do lat 3 na terenie Gminy Głuchołazy
Osoba, która wytworzyła informację: Karolina Sadowska
Osoba, która odpowiada za treść: Karolina Sadowska
Osoba, która wprowadzała dane: Karolina Sadowska
Data wytworzenia informacji: 2015-01-30 09:42:49
Data udostępnienia informacji: 2015-01-30 09:42:49
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-30 09:54:36

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner