logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
plus Konsultacje Społeczne
 URZĄD MIEJSKI
minus Telefony
minus Regulamin Urzędu
plus Wydziały Urzędu
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Unia Eropejska - realizowane projekty
plus Miejsca Pracy
plus Oświadczenia majątkowe
plus Informacja dla planujących zgromadzenia na terenie Gminy Głuchołazy
minus Rejestry umów
minus Rejestr instytucji kultury
minus Ponowne wykorzystanie
 KONTROLE
plus Zewnętrzne
plus Wewnętrzne
 PRAWO LOKALNE
minus Statut gminy
minus Strategia Gminy
plus Odpady komunalne
plus Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
plus Opłaty lokalne
plus Podatki
plus Dopłaty do paliwa rolniczego
plus Budżet gminy i sprawozdania
plus Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Wybory samorządowe -2006r.
plus Wybory Samorządowe 2010
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe - 2014
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Wybory Sołeckie 2015
plus Wybór ławników na kadencję 2016-2019
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory Parlamentarne 2015
minus Karta prywatyzacji Spółki ECO S.A.
plus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głuchołazach 2017
 Ogłoszenia pozostałe
plus 2005r.
plus 2006r.
plus 2007r.
plus 2008r.
plus 2009r.
plus 2010r.
plus 2011r.
plus 2012r.
plus 2013r.
plus 2015
plus 2014r.
plus 2016
plus 2017r.
plus Budżet Obywatelski 2016
plus Ogłoszenie o głosowaniu
plus Budżet Obywatelski 2017
minus Porady prawne
plus Konkursy ofert na zadania z zakresu zdrowia publicznego
plus Budżet Obywatelski 2018
 Jednostki organizacyjne
minus Spółki
minus Jednostki oświatowe
minus Inne jednostki
 Organizacje pozarządowe
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Nieruchomości
minus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
   plus Lokale mieszkalne
   minus Lokale użytkowe
      minus Załącznik nr 1 do: Zarządzenia Nr 217-PR.96/07 Burmistrza Głuchołaz z dnia 08 listopada 2007
      minus Załącznik nr 1 do: Zarządzenia Nr 287-PR.132/08 Burmistrza Głuchołaz z dnia 25 marca 2008
      minus Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 319 - Pr.146/08 Burmistrza Głuchołaz z dnia 08.05.2008r.
      minus Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 320 - Pr.146/08 Burmistrza Głuchołaz z dnia 08.05.2008r.
      minus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
      minus Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do zbycia
      minus Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do zbycia
      minus Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do zbycia
      minus Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do zbycia
      minus Zarządzenie Nr 637-Pr. 260/09 Burmistrza Głuchołaz z dnia 02 lipca 2009r.
      minus Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do zbycia (Kościuszki 48)
      minus Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do zbycia (Kościuszki 16)
      minus Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do zbycia (Opolska, Rynek)
      minus Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do zbycia (Aleja Jana Pawła II 1-1a)
      minus Zarządzenie Nr 867 – Pr.352/10 Burmistrza Głuchołaz z dnia 08 czerwca 2010r.
      minus Zarządzenie Nr 8 – Pr.1/10 Burmistrza Głuchołaz z dnia 14 grudnia 2010r.
      minus Zarządzenie NR 140-PR.43/2011 Burmistrza Głuchołaz z dnia 13 czerwca 2011r.
      minus ZARZĄDZENIE NR 159-PR.47/2011 z dnia 28 czerwca 2011r.
      minus ZARZĄDZENIE NR 196-PR.59/2011 z dnia 4 sierpnia 2011r.
      minus ZARZĄDZENIE NR 284-PR.85/2011 z dnia 8 listopada 2011r.
      minus ZARZĄDZENIE NR 352-PR.106/2012 z dnia 19 stycznia 2012r.
      minus ZARZĄDZENIE NR 396-PR.111/2012 z dnia 15 lutego 2012r.
      minus ZARZĄDZENIE NR 662-PR.164/2012 z dnia 3 października 2012r.
      minus ZARZĄDZENIE NR 663-PR.164/2012 z dnia 3 października 2012r.
      minus ZARZĄDZENIE NR 664-PR.164/2012 z dnia 3 października 2012r.
      minus ZARZĄDZENIE NR 665-PR.164/2012 z dnia 3 października 2012r.
      minus ZARZĄDZENIE NR 838-PR.196/2013 z dnia 28 stycznia 2013r.
      minus ZARZĄDZENIE NR 861-PR.201/2013 z dnia 26 lutego 2013r.
      minus ZARZĄDZENIE NR 966-PR.222/2013 z dnia 22 maja 2013r.
      minus ZARZĄDZENIE NR 967-PR.222/2013 z dnia 22 maja 2013r.
      minus ZARZĄDZENIE NR 1027-PR.232/2013 z dnia 26 czerwca 2013r.
      minus Zarządzenie Nr 1258-PR.286/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r.
      minus Zarządzenie Nr 1261-PR.286/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r.
      minus Zarządzenie Nr 1463-PR.338/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r.
      minus Zarządzenie Nr 76-PR.19.2015 z dnia 20 lutego 2015 r.
      minus Zarządzenie Nr 111-PR.27.2015 Burmistrza Głuchołaz z dnia 24 marca 2015 r.
      minus Zarządzenie Nr 112-PR.27.2015 Burmistrza Głuchołaz z dnia 24 marca 2015 r.
      minus Zarządzenie Nr 636-PR.145.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 9 czerwca 2016 r.
      minus Zarządzenie Nr 1006-PR.238.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 7 kwietnia 2017r.
      minus Zarządzenie Nr 1007-PR.238.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 7 kwietnia 2017r.
      minus Zarządzenie Nr 1052-PR.246.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 5 maja 2017r.
      minus Zarządzenie Nr 1057-PR.248.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 12 maja 2017r.
      minus Zarządzenie NR 1259-PR.287.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 20 pażdziernika 2017 r.
      minus Zarządzenie NR 1309-PR.299.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 4 grudnia 2017 r.
   plus Nieruchomości
plus Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy, najmu
plus Przetargi nieruchomości
plus Rokowania na sprzedaż nieruchomości
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
plus 2015
plus 2016
minus Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie:Konserwacja cząstkowa-remonty cząstkowe dróg na terenie g. Gł-zy
plus 2017
 Zarządzenia Burmistrza
plus 2011 rok
plus 2012 rok
plus 2013 rok
plus 2014 rok
minus Zarządzenie Nr 1364-PR.310/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie Regulaminu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
minus Zarządzenie Nr 1492-PR.341/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 14 lipca 2014 r.Burmistrza Głuchołaz
minus Zarządzenie Nr 41-PR.7.2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 31 grudnia 2014 r.
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017
 Plan Zrządzania Kryzysowego Gminy
minus Plan zarządzania kryzysowego Gminy Głuchołazy
 Zagospodarowanie przestrzenne
minus GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW
minus Instrukcja obsługi portalu "Opolskie w internecie"
minus Informacje ogólne. Wykaz obowiązujących planów miejscowych
minus STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUCHOŁAZY
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA SPRAWY Z 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 2016r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2015r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 5 planów
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY 3 PLANÓW
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY STUDIUM
minus Ogłoszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego w rejonie ul. Lompy w Głuchołazach
minus Ogloszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego obszaru wsi Podlesie
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 3 planów
minus OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO STAREGO MIASTA W GŁUCHOŁAZACH wraz z prognozą
minus Zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.17.2015
minus zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.18.2016
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU W REJONIE UL. TARGOWEJ W GŁUCHOŁAZACH
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II wraz z prognozą
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działalności gospodarczej we wsi Charbielin i Bodzanów w gminie Głuchołazy
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 przy ul. Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy obejmującego obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ul. Grunwaldzkiej, Prymasa S. Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Świętów oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środow
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO ZMIANY PLANU W REJONIE AL. JANA PAWŁA II
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie zakładu Malta – Decor sp. z o.o.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Bohaterów Warszawy obejmującego teren położony przy ulicy Bohaterów Wars
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II
minus OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ulic Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, Skłodowskiej, Targowej w Gł-zach
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy obejmującego obszar działki nr 1350/4 w rejonie ul. Pr. Stefana Wyszyńskiego
minus odwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp. przestrz. miasta Głuchołazy w rej. ul. gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki oraz o możliwościach zapoznania się z jeg
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp w rejonie ul. Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp m. Głuchołazy obejm. obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Pr. S. Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny SOOŚ do zmiany mpzp m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
 Sprawozdania z realizacji programów
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Preciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016r
 Audyt wewnętrzny
minus Audyt 2014
minus Audyt 2015
minus Audyt 2017
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
 Miejska Rada Seniorów
plus 2015
plus 2016
 Głuchołaskie Podwórko
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Uchwały Rady Miejskiej
minus Uchwały Rady Miejskiej podjęte po 2012r.
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Załącznik nr 1 do: Zarządzenia Nr 217-PR.96/07 Burmistrza Głuchołaz z dnia 08 listopada 2007
2. Załącznik nr 1 do: Zarządzenia Nr 287-PR.132/08 Burmistrza Głuchołaz z dnia 25 marca 2008
3. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 319 - Pr.146/08 Burmistrza Głuchołaz z dnia 08.05.2008r.
4. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 320 - Pr.146/08 Burmistrza Głuchołaz z dnia 08.05.2008r.
5. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
6. Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do zbycia
7. Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do zbycia
8. Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do zbycia
9. Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do zbycia
10. Zarządzenie Nr 637-Pr. 260/09 Burmistrza Głuchołaz z dnia 02 lipca 2009r.
11. Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do zbycia (Kościuszki 48)
12. Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do zbycia (Kościuszki 16)
13. Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do zbycia (Opolska, Rynek)
14. Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do zbycia (Aleja Jana Pawła II 1-1a)
15. Zarządzenie Nr 867 – Pr.352/10 Burmistrza Głuchołaz z dnia 08 czerwca 2010r.
16. Zarządzenie Nr 8 – Pr.1/10 Burmistrza Głuchołaz z dnia 14 grudnia 2010r.
17. Zarządzenie NR 140-PR.43/2011 Burmistrza Głuchołaz z dnia 13 czerwca 2011r.
18. ZARZĄDZENIE NR 159-PR.47/2011 z dnia 28 czerwca 2011r.
19. ZARZĄDZENIE NR 196-PR.59/2011 z dnia 4 sierpnia 2011r.
20. ZARZĄDZENIE NR 284-PR.85/2011 z dnia 8 listopada 2011r.
w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy
21. ZARZĄDZENIE NR 352-PR.106/2012 z dnia 19 stycznia 2012r.
w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy
22. ZARZĄDZENIE NR 396-PR.111/2012 z dnia 15 lutego 2012r.
w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy
23. ZARZĄDZENIE NR 662-PR.164/2012 z dnia 3 października 2012r.
w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
24. ZARZĄDZENIE NR 663-PR.164/2012 z dnia 3 października 2012r.
w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
25. ZARZĄDZENIE NR 664-PR.164/2012 z dnia 3 października 2012r.
w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego (garażu) stanowiącego własność Gminy Głuchołazy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
26. ZARZĄDZENIE NR 665-PR.164/2012 z dnia 3 października 2012r.
w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego (garażu) stanowiącego własność Gminy Głuchołazy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
27. ZARZĄDZENIE NR 838-PR.196/2013 z dnia 28 stycznia 2013r.
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy (Głuchołazy, Rynek 30/2U)
28. ZARZĄDZENIE NR 861-PR.201/2013 z dnia 26 lutego 2013r.
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy (Głuchołazy, ul. Kościuszki 7/1U)
29. ZARZĄDZENIE NR 966-PR.222/2013 z dnia 22 maja 2013r.
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy (Głuchołazy, ul. Korfantego 13/2U)
30. ZARZĄDZENIE NR 967-PR.222/2013 z dnia 22 maja 2013r.
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy (Głuchołazy, ul. Bohaterów Warszawy 17/2U)
31. ZARZĄDZENIE NR 1027-PR.232/2013 z dnia 26 czerwca 2013r.
w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy (Głuchołazy, ul. M.C.Skłodowskiej 36-38/1U)
32. Zarządzenie Nr 1258-PR.286/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r.
w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy (Głuchołazy, ul. Opolska 16-17)
33. Zarządzenie Nr 1261-PR.286/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r.
w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy (Głuchołazy, ul. Aleja Jana Pawła II 1-1a)
34. Zarządzenie Nr 1463-PR.338/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy (Głuchołazy, ul. Kościuszki 59/1U.)
35. Zarządzenie Nr 76-PR.19.2015 z dnia 20 lutego 2015 r.
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy (Głuchołazy, ul. gen. Andersa 72/1U.)
36. Zarządzenie Nr 111-PR.27.2015 Burmistrza Głuchołaz z dnia 24 marca 2015 r.
w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy (Głuchołazy, ul. Kościuszki 30/1U)
37. Zarządzenie Nr 112-PR.27.2015 Burmistrza Głuchołaz z dnia 24 marca 2015 r.
w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy (Głuchołazy, ul. Opolska 16-17)
38. Zarządzenie Nr 636-PR.145.2016 Burmistrza Głuchołaz z dnia 9 czerwca 2016 r.
w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego oraz oddania gruntu w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (Głuchołazy, ul. Kościuszki 30/1U)
39. Zarządzenie Nr 1006-PR.238.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 7 kwietnia 2017r.
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy (Głuchołazy, ul. Korfantego 13/1U)
40. Zarządzenie Nr 1007-PR.238.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 7 kwietnia 2017r.
w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy
41. Zarządzenie Nr 1052-PR.246.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 5 maja 2017r.
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy (Głuchołazy, ul. Korfantego 13/1U)
42. Zarządzenie Nr 1057-PR.248.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 12 maja 2017r.
w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego(Plac Basztowy 9/1U)
43. Zarządzenie NR 1259-PR.287.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 20 pażdziernika 2017 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (garaż znajdujący się w Głuchołazach przy ul. Powstańców Śląskich)
44. Zarządzenie NR 1309-PR.299.2017 Burmistrza Głuchołaz z dnia 4 grudnia 2017 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (garaż znajdujący się w Głuchołazach przy ul. Powstańców Śląskich)

Ilość odwiedzin: 8228
Nazwa dokumentu: Lokale użytkowe
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Oleś
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Oleś
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna Gruszecka
Data wytworzenia informacji: 2007-10-26 11:33:54
Data udostępnienia informacji: 2007-10-26 11:33:54
Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-25 07:18:12

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner