logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
plus Konsultacje Społeczne
 URZĄD MIEJSKI
minus Telefony
minus Regulamin Urzędu
plus Wydziały Urzędu
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Unia Eropejska - realizowane projekty
plus Miejsca Pracy
plus Oświadczenia majątkowe
plus Informacja dla planujących zgromadzenia na terenie Gminy Głuchołazy
minus Rejestry umów
minus Rejestr instytucji kultury
minus Ponowne wykorzystanie
 KONTROLE
plus Zewnętrzne
plus Wewnętrzne
 PRAWO LOKALNE
minus Statut gminy
minus Strategia Gminy
plus Odpady komunalne
plus Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
plus Opłaty lokalne
plus Podatki
plus Dopłaty do paliwa rolniczego
plus Budżet gminy i sprawozdania
plus Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Wybory samorządowe -2006r.
plus Wybory Samorządowe 2010
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe - 2014
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Wybory Sołeckie 2015
plus Wybór ławników na kadencję 2016-2019
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory Parlamentarne 2015
minus Karta prywatyzacji Spółki ECO S.A.
plus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głuchołazach 2017
 Ogłoszenia pozostałe
plus 2005r.
plus 2006r.
plus 2007r.
plus 2008r.
plus 2009r.
plus 2010r.
plus 2011r.
plus 2012r.
plus 2013r.
plus 2015
plus 2014r.
plus 2016
plus 2017r.
plus Budżet Obywatelski 2016
plus Ogłoszenie o głosowaniu
plus Budżet Obywatelski 2017
minus Porady prawne
plus Konkursy ofert na zadania z zakresu zdrowia publicznego
plus Budżet Obywatelski 2018
 Jednostki organizacyjne
minus Spółki
minus Jednostki oświatowe
minus Inne jednostki
 Organizacje pozarządowe
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Nieruchomości
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
plus Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy, najmu
plus Przetargi nieruchomości
plus Rokowania na sprzedaż nieruchomości
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
plus 2015
minus 2016
   minus ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację usługi pod nazwą "Usługi wyceny nieruchomości"
   minus Sondaż rynku dot. urządzeń siłowni na świeżym powietrzu
   minus Sondaż rynku dot. wiaty rekreacyjnej
   minus Sondaż rynku dot. opracowania dokumentacji projektowej
   minus Zapytanie ofertowe dot. wykonania okresowych przeglądów dróg gminnych oraz obiektów mostowych.
   minus Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie: Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta i gminy Głuchołazy
   minus Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Głuchołazy - nr ZP.271.2.4.2016.JS
   minus Zapytanie ofertowe dot. Wykonania oświetlenia ulicznego ul. gen. Maczka w Głuchołazach.
   minus Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno – użytkowego w ramach zadania : Modernizacja targowiska miejskiego w Głuchołazach przy ul. Moniuszki
   minus Zapytanie ofertowe dotyczące telefonii stacjonarnej Nr OA.2634.7.2016.AS
   minus Opracowanie dokumentacji projektowej sanitariatów dla uczniów i nauczycieli w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Świętowie bud. nr 65b wraz z infrastrukturą towarzyszącą
   minus Zapytanie o cenę dot. zakupu wiat przystankowych wraz z dostawą i montażem.
   minus Zapytanie ofertowe na demontaż, załadunek, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Głuchołazy w roku 2016
   minus Zapytanie ofertowe : Swiadczenie usług przewozu pasażerów na liniach komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Głuchołazy
   minus Opracowanie dokumentacji projektowej sanitariatów w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Świętowie bud. nr 65b wraz z infrastrukturą towarzyszącą
   minus Zapytanie ofertowe : Budowa fontanny na Placu Basztowym w Głuchołazach
   minus Opracowanie dokumentacji projektowej toalety w PSP Nowy Świętów
   minus Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie: Świadczenie usług przewozu pasażerów na liniach komunikacji miejskiej Głuchołazy-Pokrzywna
   minus Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie: Świadczenie usług przewozu pasażerów na liniach komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Głuchołazy- KURSY DODATKOWE
   minus Zapytanie ofertowe: Budowa fontanny na Placu Basztowym w Głuchołazach, nr zamówienia: ZP.271.2.10.2016.JS
   minus „Remont pomieszczeń biurowych III piętra budynku Urzędu Miejskiego w Głuchołazach ”
   minus Zapytanie ofertowe na "Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla kompleksu obiektów: dzienny dom pobytu, mieszkania chronione, środowiskowy dom samopomocy, drogi dojazdowe wraz z parkingami
   minus Zapytanie ofertowe : Budowa wiat rekreacyjnych w m. Sucha Kamienica,Stary Las, Polski Świętów i Wilamowice Nyskie
   minus Opracowanie dokumentacji projektowej budowy skateparku w m. Głuchołazy
   minus Zapytanie ofertowe : Budowa wiat rekreacyjnych w m. Sucha Kamienica,Stary Las, Polski Świętów i Wilamowice Nyskie
   minus Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę przezroczystych urn wyborczych
   minus Zapytanie ofertowe pn. Budowa części oświetlenia ulicznego przy ul. Makuszyńskiego w Głuchołazach"
   minus Remont dróg gminnych w Sławniowicach (dz. nr 321) i Pokrzywnej (dz. nr 72/1)
   minus Zapytanie ofertowe - "Remont alejek na cmentarzu komunalnym ul. Wyszyńskiego w m. Głuchołazy"
   minus ZAPYTANIE OFERTOWE - rozbiórka budynków gminnych na terenie miasta Głuchołazy
   minus Zapytanie ofertowe - Budowa niecki i obelisku fontanny na Placu Basztowym w Głuchołazach
   minus Zapytanie ofertowe: Remont dróg gminnych w Sławniowicach (dz. nr 321) i Pokrzywnej (dz. nr 72/1).
   minus Zapytanie ofertowe pn. "Budowa części oświetlenia ulicznego od słupa 5/0 do 12/0 w miejscowości Jarnołtówek na działkach nr: 60/2, 506/2"
   minus zapytanie ofertowe: "Remont alejek na cmentarzu komunalnym ul. Wyszyńskiego w m. Głuchołazy"
   minus Zapytanie ofertowe: Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru dla Rewitalizacji dawnego obszaru uzdrowiskowego na terenie położonym w m. Głuchołazy
   minus Zapytanie ofertowe: Usługa na przełożenie trylinki na ul. Wieniawskiego w Głuchołazach (część dz. nr 1929/7)
   minus Zapytanie ofertowe: Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru dla Rewitalizacji dawnego obszaru uzdrowiskowego na terenie położonym w m. Głuchołazy
   minus Zapytanie ofertowe: Usługa na przełożenie trylinki na ul. Wieniawskiego w Głuchołazach (część dz. nr 1929/7)
   minus Zapytanie ofertowe na wykonanie przebudowy i remontu pomieszczeń sanitarnych w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach przy ul. Al. Jana Pawła II 14 dz.nr 1905
   minus Zapytanie ofertowe ZP.271.2.23.2016.JS na „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru dla Rewitalizacji dawnego obszaru uzdrowiskowego na terenie położonym w m. Głuchołazy”.
   minus Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie: Utrzymanie instalacji oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie gminy Głuchołazy w zakresie punktów będących własnością gminy G
   minus Informacja o udzieleniu zamówienia na realizację zadania: „Budowa wiat rekreacyjnych w miejscowościach Sucha Kamienica (dz. nr 159/1), Stary Las (dz. nr 401/5), Polski Świętów (dz. nr 317/4)
   minus Zapytanie ofertowe nr ZP.271.2.24.2016.JS na wykonanie przebudowy i remontu pomieszczeń sanitarnych w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach przy ul. Al. Jana Pawła II 14 dz.nr 1905,
   minus Opracowanie programu funcjonalno - uzytkowego dla zadania pn "Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Głuchołazy"
   minus Zapytanie ofertowe na roboty budowlane: „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych ruchowo przy Publicznej Szkole Nr 1 w Głuchołazach, ul. Skłodowskiej 7, dz. nr 447” ZP.271.2.26.2016.JS
   minus Zapytanie ofertowe na roboty budowlane: „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych ruchowo przy Publicznej Szkole Nr 1 w Głuchołazach, ul. Skłodowskiej 7, dz. nr 447” ZP.271.2.27.2016.JS
   minus Remont pomieszczeń sanitarnych w ośrodku pomocy społecznej w Głuchołazach
   minus ZAPYTANIE OFERTOWE - rozbiórka budynku po byłej świetlicy na terenie położonym w miejscowości Stary Las 55 - etap I
   minus Informacja o udzieleniu zamówienia na wykonanie zamówienia dodatkowego nr ZP.271.2.28.2016.JS dla zadania pod nazwą: „Remont alejek na cmentarzu komunalnym ul. Wyszyńskiego w m. Głuchołazy
   minus ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na: Remont płyty mostu w Gierałcicach wraz z zabezpieczeniem przyczółków
   minus Informacja o udzieleniu zamówienia na wykonanie zamówienia dodatkowego nr ZP.271.2.29.2016.JS dla zadania pod nazwą: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gmin
minus Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie:Konserwacja cząstkowa-remonty cząstkowe dróg na terenie g. Gł-zy
plus 2017
 Zarządzenia Burmistrza
plus 2011 rok
plus 2012 rok
plus 2013 rok
plus 2014 rok
minus Zarządzenie Nr 1364-PR.310/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie Regulaminu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
minus Zarządzenie Nr 1492-PR.341/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 14 lipca 2014 r.Burmistrza Głuchołaz
minus Zarządzenie Nr 41-PR.7.2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 31 grudnia 2014 r.
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017
 Plan Zrządzania Kryzysowego Gminy
minus Plan zarządzania kryzysowego Gminy Głuchołazy
 Zagospodarowanie przestrzenne
minus GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW
minus Instrukcja obsługi portalu "Opolskie w internecie"
minus Informacje ogólne. Wykaz obowiązujących planów miejscowych
minus STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUCHOŁAZY
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA SPRAWY Z 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 2016r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2015r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 5 planów
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY 3 PLANÓW
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY STUDIUM
minus Ogłoszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego w rejonie ul. Lompy w Głuchołazach
minus Ogloszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego obszaru wsi Podlesie
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 3 planów
minus OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO STAREGO MIASTA W GŁUCHOŁAZACH wraz z prognozą
minus Zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.17.2015
minus zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.18.2016
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU W REJONIE UL. TARGOWEJ W GŁUCHOŁAZACH
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II wraz z prognozą
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działalności gospodarczej we wsi Charbielin i Bodzanów w gminie Głuchołazy
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 przy ul. Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy obejmującego obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ul. Grunwaldzkiej, Prymasa S. Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Świętów oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środow
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO ZMIANY PLANU W REJONIE AL. JANA PAWŁA II
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie zakładu Malta – Decor sp. z o.o.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Bohaterów Warszawy obejmującego teren położony przy ulicy Bohaterów Wars
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II
minus OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ulic Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, Skłodowskiej, Targowej w Gł-zach
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy obejmującego obszar działki nr 1350/4 w rejonie ul. Pr. Stefana Wyszyńskiego
minus odwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp. przestrz. miasta Głuchołazy w rej. ul. gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki oraz o możliwościach zapoznania się z jeg
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp w rejonie ul. Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp m. Głuchołazy obejm. obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Pr. S. Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny SOOŚ do zmiany mpzp m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
 Sprawozdania z realizacji programów
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Preciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016r
 Audyt wewnętrzny
minus Audyt 2014
minus Audyt 2015
minus Audyt 2017
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
 Miejska Rada Seniorów
plus 2015
plus 2016
 Głuchołaskie Podwórko
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Uchwały Rady Miejskiej
minus Uchwały Rady Miejskiej podjęte po 2012r.
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Zapytania ofertowe > 2016

Spis dokumentów:
1. ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację usługi pod nazwą "Usługi wyceny nieruchomości"
2. Sondaż rynku dot. urządzeń siłowni na świeżym powietrzu
Dostawy oraz montażu nowych urządzeń Sondaż rynku dotyczący siłowni na świeżym powietrzu poprawiającej kondycję oraz umożliwiających samodzielny trening.
3. Sondaż rynku dot. wiaty rekreacyjnej
Dostawa oraz montaż wiaty rekreacyjnej z dachem dwuspadowym o spadku 25° pokrytym blachą na rąbek.
4. Sondaż rynku dot. opracowania dokumentacji projektowej
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa wiat rekreacyjnych i siłowni zewnętrznych w miejscowościach: Polski Świętów, Sucha Kamienica, Stary Las, Wilamowice Nyskie.
5. Zapytanie ofertowe dot. wykonania okresowych przeglądów dróg gminnych oraz obiektów mostowych.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych przeglądów (podstawowych) dróg gminnych na terenie gminy Głuchołazy oraz okresowych przeglądów (podstawowych) obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg gminnych.
6. Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie: Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta i gminy Głuchołazy
7. Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Głuchołazy - nr ZP.271.2.4.2016.JS
8. Zapytanie ofertowe dot. Wykonania oświetlenia ulicznego ul. gen. Maczka w Głuchołazach.
Zakres zadania obejmuje budowę świetlenia ulicznego zgodnie z opracowanym projektem.
9. Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno – użytkowego w ramach zadania : Modernizacja targowiska miejskiego w Głuchołazach przy ul. Moniuszki
Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno – użytkowego w ramach zadania : Modernizacja targowiska miejskiego w Głuchołazach przy ul. Moniuszki
10. Zapytanie ofertowe dotyczące telefonii stacjonarnej Nr OA.2634.7.2016.AS
11. Opracowanie dokumentacji projektowej sanitariatów dla uczniów i nauczycieli w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Świętowie bud. nr 65b wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Opracowanie dokumentacji projektowej toalety w PSP Nowy Świętów
12. Zapytanie o cenę dot. zakupu wiat przystankowych wraz z dostawą i montażem.
Zakup wraz z dostawą i montażem 1 wiaty przystankowej w Głuchołazach, przy ul. Powstańców Śląskich oraz 1 wiaty przystankowej w miejscowości Konradów.
13. Zapytanie ofertowe na demontaż, załadunek, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Głuchołazy w roku 2016
14. Zapytanie ofertowe : Swiadczenie usług przewozu pasażerów na liniach komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Głuchołazy
Komunikacja miejska
15. Opracowanie dokumentacji projektowej sanitariatów w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Świętowie bud. nr 65b wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Opracowanie dokumentacji projektowej sanitariatów dla uczniów i nauczycieli w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Świętowie bud. nr 65b wraz z infrastrukturą towarzyszącą
16. Zapytanie ofertowe : Budowa fontanny na Placu Basztowym w Głuchołazach
17. Opracowanie dokumentacji projektowej toalety w PSP Nowy Świętów
Opracowanie dokumentacji projektowej sanitariatów dla uczniów i nauczycieli w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Świętowie bud. nr 65b wraz z infrastrukturą towarzyszącą
18. Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie: Świadczenie usług przewozu pasażerów na liniach komunikacji miejskiej Głuchołazy-Pokrzywna
19. Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie: Świadczenie usług przewozu pasażerów na liniach komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Głuchołazy- KURSY DODATKOWE
20. Zapytanie ofertowe: Budowa fontanny na Placu Basztowym w Głuchołazach, nr zamówienia: ZP.271.2.10.2016.JS
21. „Remont pomieszczeń biurowych III piętra budynku Urzędu Miejskiego w Głuchołazach ”
„Remont pomieszczeń biurowych III piętra budynku Urzędu Miejskiego w Głuchołazach ”
22. Zapytanie ofertowe na "Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla kompleksu obiektów: dzienny dom pobytu, mieszkania chronione, środowiskowy dom samopomocy, drogi dojazdowe wraz z parkingami
23. Zapytanie ofertowe : Budowa wiat rekreacyjnych w m. Sucha Kamienica,Stary Las, Polski Świętów i Wilamowice Nyskie
24. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy skateparku w m. Głuchołazy
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy skateparku w m. Głuchołazy
25. Zapytanie ofertowe : Budowa wiat rekreacyjnych w m. Sucha Kamienica,Stary Las, Polski Świętów i Wilamowice Nyskie
26. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę przezroczystych urn wyborczych
27. Zapytanie ofertowe pn. Budowa części oświetlenia ulicznego przy ul. Makuszyńskiego w Głuchołazach"
28. Remont dróg gminnych w Sławniowicach (dz. nr 321) i Pokrzywnej (dz. nr 72/1)
Remont dróg gminnych w Sławniowicach (dz. nr 321) i Pokrzywnej (dz. nr 72/1)
29. Zapytanie ofertowe - "Remont alejek na cmentarzu komunalnym ul. Wyszyńskiego w m. Głuchołazy"
30. ZAPYTANIE OFERTOWE - rozbiórka budynków gminnych na terenie miasta Głuchołazy
1. rozbiórka garażu wraz z fragmentem muru ogrodzeniowego, zlokalizowanego w Głuchołazach przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (dz. nr 685/17-garaż, dz. nr 690/4-685/4-mur) 2. rozbiórka budynku gospodarczego, zlokalizowanego w Głuchołazach przy ul. Opolskiej(dz. nr 614/2)
31. Zapytanie ofertowe - Budowa niecki i obelisku fontanny na Placu Basztowym w Głuchołazach
32. Zapytanie ofertowe: Remont dróg gminnych w Sławniowicach (dz. nr 321) i Pokrzywnej (dz. nr 72/1).
Zapytanie ofertowe: Remont dróg gminnych w Sławniowicach (dz. nr 321) i Pokrzywnej (dz. nr 72/1).
33. Zapytanie ofertowe pn. "Budowa części oświetlenia ulicznego od słupa 5/0 do 12/0 w miejscowości Jarnołtówek na działkach nr: 60/2, 506/2"
Zapytanie ofertowe pn. "Budowa części oświetlenia ulicznego od słupa 5/0 do 12/0 w miejscowości Jarnołtówek na działkach nr: 60/2, 506/2"
34. zapytanie ofertowe: "Remont alejek na cmentarzu komunalnym ul. Wyszyńskiego w m. Głuchołazy"
35. Zapytanie ofertowe: Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru dla Rewitalizacji dawnego obszaru uzdrowiskowego na terenie położonym w m. Głuchołazy
36. Zapytanie ofertowe: Usługa na przełożenie trylinki na ul. Wieniawskiego w Głuchołazach (część dz. nr 1929/7)
37. Zapytanie ofertowe: Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru dla Rewitalizacji dawnego obszaru uzdrowiskowego na terenie położonym w m. Głuchołazy
38. Zapytanie ofertowe: Usługa na przełożenie trylinki na ul. Wieniawskiego w Głuchołazach (część dz. nr 1929/7)
39. Zapytanie ofertowe na wykonanie przebudowy i remontu pomieszczeń sanitarnych w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach przy ul. Al. Jana Pawła II 14 dz.nr 1905
40. Zapytanie ofertowe ZP.271.2.23.2016.JS na „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru dla Rewitalizacji dawnego obszaru uzdrowiskowego na terenie położonym w m. Głuchołazy”.
41. Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie: Utrzymanie instalacji oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie gminy Głuchołazy w zakresie punktów będących własnością gminy G
42. Informacja o udzieleniu zamówienia na realizację zadania: „Budowa wiat rekreacyjnych w miejscowościach Sucha Kamienica (dz. nr 159/1), Stary Las (dz. nr 401/5), Polski Świętów (dz. nr 317/4)
43. Zapytanie ofertowe nr ZP.271.2.24.2016.JS na wykonanie przebudowy i remontu pomieszczeń sanitarnych w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach przy ul. Al. Jana Pawła II 14 dz.nr 1905,
44. Opracowanie programu funcjonalno - uzytkowego dla zadania pn "Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Głuchołazy"
Opracowanie programu funcjonalno - użytkowego dla zadania pn "Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Głuchołazy"
45. Zapytanie ofertowe na roboty budowlane: „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych ruchowo przy Publicznej Szkole Nr 1 w Głuchołazach, ul. Skłodowskiej 7, dz. nr 447” ZP.271.2.26.2016.JS
46. Zapytanie ofertowe na roboty budowlane: „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych ruchowo przy Publicznej Szkole Nr 1 w Głuchołazach, ul. Skłodowskiej 7, dz. nr 447” ZP.271.2.27.2016.JS
47. Remont pomieszczeń sanitarnych w ośrodku pomocy społecznej w Głuchołazach
Wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych w budynku OPS w Głuchołazach
48. ZAPYTANIE OFERTOWE - rozbiórka budynku po byłej świetlicy na terenie położonym w miejscowości Stary Las 55 - etap I
49. Informacja o udzieleniu zamówienia na wykonanie zamówienia dodatkowego nr ZP.271.2.28.2016.JS dla zadania pod nazwą: „Remont alejek na cmentarzu komunalnym ul. Wyszyńskiego w m. Głuchołazy
50. ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na: Remont płyty mostu w Gierałcicach wraz z zabezpieczeniem przyczółków
51. Informacja o udzieleniu zamówienia na wykonanie zamówienia dodatkowego nr ZP.271.2.29.2016.JS dla zadania pod nazwą: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gmin

Ilość odwiedzin: 22511
Nazwa dokumentu: 2016
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Sznajder
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Sznajder
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna Sznajder
Data wytworzenia informacji: 2016-01-19 14:30:02
Data udostępnienia informacji: 2016-01-19 14:30:02
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-19 14:31:50

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner