logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
plus Konsultacje Społeczne
 URZĄD MIEJSKI
minus Telefony
minus Regulamin Urzędu
plus Wydziały Urzędu
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Unia Eropejska - realizowane projekty
plus Miejsca Pracy
plus Oświadczenia majątkowe
plus Informacja dla planujących zgromadzenia na terenie Gminy Głuchołazy
minus Rejestry umów
minus Rejestr instytucji kultury
minus Ponowne wykorzystanie
 KONTROLE
plus Zewnętrzne
plus Wewnętrzne
 PRAWO LOKALNE
minus Statut gminy
minus Strategia Gminy
plus Odpady komunalne
plus Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
plus Opłaty lokalne
plus Podatki
plus Dopłaty do paliwa rolniczego
plus Budżet gminy i sprawozdania
plus Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Wybory samorządowe -2006r.
plus Wybory Samorządowe 2010
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe - 2014
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Wybory Sołeckie 2015
plus Wybór ławników na kadencję 2016-2019
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory Parlamentarne 2015
minus Karta prywatyzacji Spółki ECO S.A.
plus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głuchołazach 2017
 Ogłoszenia pozostałe
plus 2005r.
plus 2006r.
plus 2007r.
plus 2008r.
plus 2009r.
plus 2010r.
plus 2011r.
plus 2012r.
plus 2013r.
plus 2015
plus 2014r.
plus 2016
plus 2017r.
plus Budżet Obywatelski 2016
plus Ogłoszenie o głosowaniu
plus Budżet Obywatelski 2017
minus Porady prawne
plus Konkursy ofert na zadania z zakresu zdrowia publicznego
plus Budżet Obywatelski 2018
 Jednostki organizacyjne
minus Spółki
minus Jednostki oświatowe
minus Inne jednostki
 Organizacje pozarządowe
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Nieruchomości
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
plus Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy, najmu
plus Przetargi nieruchomości
plus Rokowania na sprzedaż nieruchomości
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
plus 2015
plus 2016
minus Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie:Konserwacja cząstkowa-remonty cząstkowe dróg na terenie g. Gł-zy
plus 2017
 Zarządzenia Burmistrza
plus 2011 rok
plus 2012 rok
minus 2013 rok
   minus ZARZĄDZENIE NR 813-PR.192/2013 z dnia 15 stycznia 2013r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 814-PR.192/2013 z dnia 15 stycznia 2013r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 816-PR.193/2013 z dnia 17 stycznia 2013 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 817-PR.193/2013 z dnia 17 stycznia 2013 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 818-PR.193/2013 z dnia 17 stycznia 2013 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 831-PR.196/2013 z dnia 28 stycznia 2013r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 832-PR.196/2013 z dnia 28 stycznia 2013r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 833-PR.196/2013 z dnia 28 stycznia 2013r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 834-PR.196/2013 z dnia 28 stycznia 2013r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 835-PR.196/2013 z dnia 28 stycznia 2013r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 836-PR.196/2013 z dnia 28 stycznia 2013r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 837-PR.196/2013 z dnia 28 stycznia 2013r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 838-PR.196/2013 z dnia 28 stycznia 2013r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 839-PR.196/2013 z dnia 28 stycznia 2013r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 840-PR.196/2013 z dnia 28 stycznia 2013r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 842-PR.197/2013 z dnia 31 stycznia 2013r. i ZARZĄDZENIE NR 859-PR.200/2013 z dnia 13 lutego 2013r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 847-PR.198/2013 z dnia 6 lutego 2013 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 849-PR.198/2013 z dnia 6 lutego 2013 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 848-PR.198/2013 z dnia 6 lutego 2013 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 860-PR.201/2013 z dnia 26 lutego 2013r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 861-PR.201/2013 z dnia 26 lutego 2013r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 862-PR.201/2013 z dnia 26 lutego 2013r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 863-PR.201/2013 z dnia 26 lutego 2013r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 876-PR.201/2013 z dnia 26 lutego 2013r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 871-PR.201/2013 z dnia 26 lutego 2013 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 872-PR.201/2013 z dnia 26 lutego 2013 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 873-PR.201/2013 z dnia 26 lutego 2013 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 881-PR.202/2013 z dnia 5 marca 2013 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 884-PR.205/2013 z dnia 12 marca 2013r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 885-PR.205/2013 z dnia 12 marca 2013r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 890-PR.205/2013 z dnia 12 marca 2013r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 891-PR.205/2013 z dnia 12 marca 2013r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 892-PR.205/2013 z dnia 12 marca 2013r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 893-PR.205/2013 z dnia 12 marca 2013r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 899-PR.207/2013 z dnia 21 marca 2013r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 910-PR.211/2013 z dnia 2 kwietnia 2013r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 914-PR.211/2013 z dnia 2 kwietnia 2013r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 917-PR.212/2013 z dnia 4 kwietnia 2013r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 908-PR.211/2013 z dnia 2 kwietnia 2013 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 922-PR.213/2013 z dnia 11 kwietnia 2013r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 938-PR.219/2013 z dnia 7 maja 2013 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 939-PR.219/2013 z dnia 7 maja 2013 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 940-PR.219/2013 z dnia 7 maja 2013 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 941-PR.219/2013 z dnia 7 maja 2013 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 949-PR.220/2013 z dnia 15 maja 2013r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 950-PR.220/2013 z dnia 15 maja 2013r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 953-PR.220/2013 z dnia 15 maja 2013r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 955-PR.220/2013 z dnia 15 maja 2013r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 956-PR.220/2013 z dnia 15 maja 2013r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 957-PR.220/2013 z dnia 15 maja 2013r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 966-PR.222/2013 z dnia 22 maja 2013r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 967-PR.222/2013 z dnia 22 maja 2013r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 968-PR.222/2013 z dnia 22 maja 2013r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 969-PR.222/2013 z dnia 22 maja 2013r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 970-PR.222/2013 z dnia 22 maja 2013r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 971-PR.222/2013 z dnia 22 maja 2013r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 979-PR.227/2013 z dnia 4 czerwca 2013r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 980-PR.227/2013 z dnia 4 czerwca 2013r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 1002-PR.230/2013 z dnia 18 czerwca 2013r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 1033-PR.233/2013 z dnia 1 lipca 2013 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 1082-PR.243/2013 z dnia 21 sierpnia 2013 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 1087-PR.244/2013 z dnia 22 sierpnia 2013 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 1114-PR.250/2013 z dnia 17 września 2013 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 1115-PR.250/2013 z dnia 17 września 2013 r.
   minus ZARZADZENIE Nr 1125-PR. 254/2013 Burmistrza Głuchołaz z dnia 25 września 2013r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 1122-PR.254/2013 z dnia 25 września 2013 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 1134-PR.256/2013 z dnia 4 października 2013 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 1070-PR.242/2013 z dnia 8 sierpnia 2013 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 1164-PR.263/2013 z dnia 29 października 2013 r.
   minus Zarządzenie nr 819-PR.193/2013
   minus Zarządzenie.1176-Pr.268.2013.
   minus ZARZĄDZENIE NR 1170-PR.267/2013 z dnia 12 listopada 2013 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 1178-PR.268/2013 z dnia 18 listopada 2013 r.
   minus Zarządzenie Nr 1190-PR.273/2013 z dnia 3 grudnia 2013 r.
   minus Zarządzenie Nr 1193-PR.273/2013 z dnia 3 grudnia 2013 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 1201-PR.274/2013 BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ z dnia 5 grudnia 2013 r.
   minus Zarządzenie Nr 1221-PR.278/2013 z dnia 27.12.2013 r.
plus 2014 rok
minus Zarządzenie Nr 1364-PR.310/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie Regulaminu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
minus Zarządzenie Nr 1492-PR.341/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 14 lipca 2014 r.Burmistrza Głuchołaz
minus Zarządzenie Nr 41-PR.7.2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 31 grudnia 2014 r.
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017
 Plan Zrządzania Kryzysowego Gminy
minus Plan zarządzania kryzysowego Gminy Głuchołazy
 Zagospodarowanie przestrzenne
minus GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW
minus Instrukcja obsługi portalu "Opolskie w internecie"
minus Informacje ogólne. Wykaz obowiązujących planów miejscowych
minus STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUCHOŁAZY
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA SPRAWY Z 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 2016r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2015r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 5 planów
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY 3 PLANÓW
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY STUDIUM
minus Ogłoszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego w rejonie ul. Lompy w Głuchołazach
minus Ogloszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego obszaru wsi Podlesie
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 3 planów
minus OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO STAREGO MIASTA W GŁUCHOŁAZACH wraz z prognozą
minus Zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.17.2015
minus zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.18.2016
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU W REJONIE UL. TARGOWEJ W GŁUCHOŁAZACH
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II wraz z prognozą
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działalności gospodarczej we wsi Charbielin i Bodzanów w gminie Głuchołazy
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 przy ul. Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy obejmującego obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ul. Grunwaldzkiej, Prymasa S. Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Świętów oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środow
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO ZMIANY PLANU W REJONIE AL. JANA PAWŁA II
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie zakładu Malta – Decor sp. z o.o.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Bohaterów Warszawy obejmującego teren położony przy ulicy Bohaterów Wars
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II
minus OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ulic Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, Skłodowskiej, Targowej w Gł-zach
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy obejmującego obszar działki nr 1350/4 w rejonie ul. Pr. Stefana Wyszyńskiego
minus odwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp. przestrz. miasta Głuchołazy w rej. ul. gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki oraz o możliwościach zapoznania się z jeg
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp w rejonie ul. Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp m. Głuchołazy obejm. obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Pr. S. Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny SOOŚ do zmiany mpzp m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
 Sprawozdania z realizacji programów
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Preciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016r
 Audyt wewnętrzny
minus Audyt 2014
minus Audyt 2015
minus Audyt 2017
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
 Miejska Rada Seniorów
plus 2015
plus 2016
 Głuchołaskie Podwórko
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Uchwały Rady Miejskiej
minus Uchwały Rady Miejskiej podjęte po 2012r.
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Zarządzenia Burmistrza > 2013 rok

Spis dokumentów:
1. ZARZĄDZENIE NR 813-PR.192/2013 z dnia 15 stycznia 2013r.
w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców (Głuchołazy, ul. Kościuszki 4/1 i ul. Wita Stwosza 5/3)
2. ZARZĄDZENIE NR 814-PR.192/2013 z dnia 15 stycznia 2013r.
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy (Głuchołazy, ul. Opolska 23/3)
3. ZARZĄDZENIE NR 816-PR.193/2013 z dnia 17 stycznia 2013 r.
w sprawie wydzierżawienia ogródka przydomowego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy (Głuchołazy, ul. Mickiewicza)
4. ZARZĄDZENIE NR 817-PR.193/2013 z dnia 17 stycznia 2013 r.
w sprawie wydzierżawienia ogródka przydomowego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy (Głuchołazy, ul. Góra Św. Anny)
5. ZARZĄDZENIE NR 818-PR.193/2013 z dnia 17 stycznia 2013 r.
w sprawie wydzierżawienia ogródków przydomowych stanowiących własność Gminy Głuchołazy
6. ZARZĄDZENIE NR 831-PR.196/2013 z dnia 28 stycznia 2013r.
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy (Głuchołazy, ul. Wita Stwosza 17-19/4)
7. ZARZĄDZENIE NR 832-PR.196/2013 z dnia 28 stycznia 2013r.
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy (Głuchołazy, ul. gen. Andersa 47/4)
8. ZARZĄDZENIE NR 833-PR.196/2013 z dnia 28 stycznia 2013r.
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy (Głuchołazy, ul. Magistracka 2/8)
9. ZARZĄDZENIE NR 834-PR.196/2013 z dnia 28 stycznia 2013r.
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy (Głuchołazy, ul. Opolska 7/2)
10. ZARZĄDZENIE NR 835-PR.196/2013 z dnia 28 stycznia 2013r.
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy (Jarnołtówek 73a-73b-73c/1)
11. ZARZĄDZENIE NR 836-PR.196/2013 z dnia 28 stycznia 2013r.
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy (Głuchołazy, Plac Basztowy 4-4a/7)
12. ZARZĄDZENIE NR 837-PR.196/2013 z dnia 28 stycznia 2013r.
w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy (Pokrzywna 45/3)
13. ZARZĄDZENIE NR 838-PR.196/2013 z dnia 28 stycznia 2013r.
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy (Głuchołazy, ul. Rynek 30/2U)
14. ZARZĄDZENIE NR 839-PR.196/2013 z dnia 28 stycznia 2013r.
w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Głuchołazy (Głuchołazy, ul. Damrota 13)
15. ZARZĄDZENIE NR 840-PR.196/2013 z dnia 28 stycznia 2013r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Głuchołazy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (Podlesie 84)
16. ZARZĄDZENIE NR 842-PR.197/2013 z dnia 31 stycznia 2013r. i ZARZĄDZENIE NR 859-PR.200/2013 z dnia 13 lutego 2013r.
w sprawie zmiany stawki czynszu na lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Głuchołazy + zmiana Zarządzenia
17. ZARZĄDZENIE NR 847-PR.198/2013 z dnia 6 lutego 2013 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Głuchołazach
18. ZARZĄDZENIE NR 849-PR.198/2013 z dnia 6 lutego 2013 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie
19. ZARZĄDZENIE NR 848-PR.198/2013 z dnia 6 lutego 2013 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Józefa Wybickiego w Głuchołazach
20. ZARZĄDZENIE NR 860-PR.201/2013 z dnia 26 lutego 2013r.
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy (Głuchołazy, ul. gen. Andersa 64/3)
21. ZARZĄDZENIE NR 861-PR.201/2013 z dnia 26 lutego 2013r.
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy (Głuchołazy, ul. Kościuszki 7/1U)
22. ZARZĄDZENIE NR 862-PR.201/2013 z dnia 26 lutego 2013r.
w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców (Głuchołazy, ul. Konopnickiej 1/3; Burgrabice 181/1)
23. ZARZĄDZENIE NR 863-PR.201/2013 z dnia 26 lutego 2013r.
w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców (Głuchołazy, ul. Opolska 23/1 i 23/3)
24. ZARZĄDZENIE NR 876-PR.201/2013 z dnia 26 lutego 2013r.
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy (Głuchołazy, ul. Powstańców Śląskich 21/6)
25. ZARZĄDZENIE NR 871-PR.201/2013 z dnia 26 lutego 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie
26. ZARZĄDZENIE NR 872-PR.201/2013 z dnia 26 lutego 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Głuchołazach
27. ZARZĄDZENIE NR 873-PR.201/2013 z dnia 26 lutego 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Józefa Wybickiego w Głuchołazach
28. ZARZĄDZENIE NR 881-PR.202/2013 z dnia 5 marca 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie
29. ZARZĄDZENIE NR 884-PR.205/2013 z dnia 12 marca 2013r.
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy (Głuchołazy, ul. Strzelców Bytomskich 1/12)
30. ZARZĄDZENIE NR 885-PR.205/2013 z dnia 12 marca 2013r.
w sprawie wydzierżawienia ogródka przydomowego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy (Jarnołtówek 73a,b,c)
31. ZARZĄDZENIE NR 890-PR.205/2013 z dnia 12 marca 2013r.
w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (Głuchołazy, Plac Basztowy 4-4a/7)
32. ZARZĄDZENIE NR 891-PR.205/2013 z dnia 12 marca 2013r.
w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców (Jarnołtówek 73a-73b-73c/1)
33. ZARZĄDZENIE NR 892-PR.205/2013 z dnia 12 marca 2013r.
w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców (Głuchołazy, ul. gen. Andersa 47/4; ul. Magistracka 2/8; ul. Opolska 7/2; ul. Wita Stwosza 17-19/4)
34. ZARZĄDZENIE NR 893-PR.205/2013 z dnia 12 marca 2013r.
w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców (Głuchołazy, Aleja Jana Pawła II 17/2; ul. Kraszewskiego 21/4)
35. ZARZĄDZENIE NR 899-PR.207/2013 z dnia 21 marca 2013r.
w sprawie wydzierżawienia komórki gospodarczej usytuowanej na działce 423/2 stanowiącej własność Gminy Głuchołazy (Głuchołazy, ul. Kraszewskiego 10)
36. ZARZĄDZENIE NR 910-PR.211/2013 z dnia 2 kwietnia 2013r.
w sprawie wydzierżawienia części działki gminnej nr 650/2 stanowiącej własność Gminy Głuchołazy przy ul.Grunwaldzkiej 23 o powierzchni 21,00 m2
37. ZARZĄDZENIE NR 914-PR.211/2013 z dnia 2 kwietnia 2013r.
w sprawie wydzierżawienia części działki gminnej nr 691/3 stanowiącej własność Gminy Głuchołazy przy ul.Skłodowskiej o powierzchni 6,00 m2
38. ZARZĄDZENIE NR 917-PR.212/2013 z dnia 4 kwietnia 2013r.
w sprawie wynajęcia w drodze przetargu gminnego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy
39. ZARZĄDZENIE NR 908-PR.211/2013 z dnia 2 kwietnia 2013 r.
w sprawie powołania Komisji do spraw przyznawania dofinansowania do form doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z planem na 2013 rok
40. ZARZĄDZENIE NR 922-PR.213/2013 z dnia 11 kwietnia 2013r.
w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców (Głuchołazy, ul. Magistracka 2a/7)
41. ZARZĄDZENIE NR 938-PR.219/2013 z dnia 7 maja 2013 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Głuchołazach
42. ZARZĄDZENIE NR 939-PR.219/2013 z dnia 7 maja 2013 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Józefa Wybickiego w Głuchołazach
43. ZARZĄDZENIE NR 940-PR.219/2013 z dnia 7 maja 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Głuchołazach
44. ZARZĄDZENIE NR 941-PR.219/2013 z dnia 7 maja 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Józefa Wybickiego w Głuchołazach
45. ZARZĄDZENIE NR 949-PR.220/2013 z dnia 15 maja 2013r.
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (Głuchołazy, ul. Chopina 4/8)
46. ZARZĄDZENIE NR 950-PR.220/2013 z dnia 15 maja 2013r.
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (Głuchołazy, ul. Rynek 30/4)
47. ZARZĄDZENIE NR 953-PR.220/2013 z dnia 15 maja 2013r.
w sprawie wydzierżawienia ogródka przydomowego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy
48. ZARZĄDZENIE NR 955-PR.220/2013 z dnia 15 maja 2013r.
w sprawie wydzierżawienia ogródka przydomowego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy
49. ZARZĄDZENIE NR 956-PR.220/2013 z dnia 15 maja 2013r.
w sprawie wydzierżawienia ogródka przydomowego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy
50. ZARZĄDZENIE NR 957-PR.220/2013 z dnia 15 maja 2013r.
w sprawie wydzierżawienia ogródka przydomowego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy
51. ZARZĄDZENIE NR 966-PR.222/2013 z dnia 22 maja 2013r.
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy (Głuchołazy, ul. Korfantego 13/2U)
52. ZARZĄDZENIE NR 967-PR.222/2013 z dnia 22 maja 2013r.
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy (Głuchołazy, ul. Bohaterów Warszawy 17/2U)
53. ZARZĄDZENIE NR 968-PR.222/2013 z dnia 22 maja 2013r.
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy (Głuchołazy, ul. Kolejowa 14/17)
54. ZARZĄDZENIE NR 969-PR.222/2013 z dnia 22 maja 2013r.
w sprawie wydzierżawienia terenu rekreacyjnego przy budynku Mickiewicza 1 stanowiącego własność Gminy Głuchołazy
55. ZARZĄDZENIE NR 970-PR.222/2013 z dnia 22 maja 2013r.
w sprawie wydzierżawienia części działki gminnej nr 1272 w Głuchołazach przy ul. Moniuszki stanowiącej własność Gminy Głuchołazy o powierzchni 4m2 i 4 m2
56. ZARZĄDZENIE NR 971-PR.222/2013 z dnia 22 maja 2013r.
w sprawie wydzierżawienia części działki gminnej nr 1272 w Głuchołazach przy ul. Moniuszki stanowiącej własność Gminy Głuchołazy o powierzchni 4m2 i 4 m2
57. ZARZĄDZENIE NR 979-PR.227/2013 z dnia 4 czerwca 2013r.
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy (Głuchołazy, ul. Góra Św. Anny 3-5/10)
58. ZARZĄDZENIE NR 980-PR.227/2013 z dnia 4 czerwca 2013r.
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy (Głuchołazy, ul. Magistracka 2/7)
59. ZARZĄDZENIE NR 1002-PR.230/2013 z dnia 18 czerwca 2013r.
w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców (Głuchołazy, ul. Strzelców Bytomskich 1/12)
60. ZARZĄDZENIE NR 1033-PR.233/2013 z dnia 1 lipca 2013 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Głuchołazach
61. ZARZĄDZENIE NR 1082-PR.243/2013 z dnia 21 sierpnia 2013 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Głuchołazach
62. ZARZĄDZENIE NR 1087-PR.244/2013 z dnia 22 sierpnia 2013 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie
63. ZARZĄDZENIE NR 1114-PR.250/2013 z dnia 17 września 2013 r.
w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Głuchołazach
64. ZARZĄDZENIE NR 1115-PR.250/2013 z dnia 17 września 2013 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Głuchołazach
65. ZARZADZENIE Nr 1125-PR. 254/2013 Burmistrza Głuchołaz z dnia 25 września 2013r.
w sprawie okresowego wstrzymania poboru opłat w części Strefy Płatnego parkowania
66. ZARZĄDZENIE NR 1122-PR.254/2013 z dnia 25 września 2013 r.
w sprawie powołania Komisji do spraw przyznawania Nagród Burmistrza Głuchołaz
67. ZARZĄDZENIE NR 1134-PR.256/2013 z dnia 4 października 2013 r.
w sprawiepowołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Głuchołazach
68. ZARZĄDZENIE NR 1070-PR.242/2013 z dnia 8 sierpnia 2013 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Józefa Wybickiego w Głuchołazach
69. ZARZĄDZENIE NR 1164-PR.263/2013 z dnia 29 października 2013 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie
70. Zarządzenie nr 819-PR.193/2013
71. Zarządzenie.1176-Pr.268.2013.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach w przedmiocie przyjęcia Programu współpracy Gminy Głuchołazy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok
72. ZARZĄDZENIE NR 1170-PR.267/2013 z dnia 12 listopada 2013 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Głuchołazach
73. ZARZĄDZENIE NR 1178-PR.268/2013 z dnia 18 listopada 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
74. Zarządzenie Nr 1190-PR.273/2013 z dnia 3 grudnia 2013 r.
w sprawie nabycia nieruchomości
75. Zarządzenie Nr 1193-PR.273/2013 z dnia 3 grudnia 2013 r.
w sprawie nabycia nieruchomości
76. ZARZĄDZENIE NR 1201-PR.274/2013 BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ z dnia 5 grudnia 2013 r.
77. Zarządzenie Nr 1221-PR.278/2013 z dnia 27.12.2013 r.
w sprawie stawek czynszu dzierżawnego i najmu za grunty i obiekty będące własnością gminy Głuchołazy

Ilość odwiedzin: 4882
Nazwa dokumentu: 2013 rok
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Gruszecka
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Gruszecka
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna Gruszecka
Data wytworzenia informacji: 2013-01-22 13:42:01
Data udostępnienia informacji: 2013-01-22 13:42:01
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-22 13:43:26

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner