logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
plus Konsultacje Społeczne
 URZĄD MIEJSKI
minus Telefony
minus Regulamin Urzędu
plus Wydziały Urzędu
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Unia Eropejska - realizowane projekty
plus Miejsca Pracy
plus Oświadczenia majątkowe
plus Informacja dla planujących zgromadzenia na terenie Gminy Głuchołazy
minus Rejestry umów
minus Rejestr instytucji kultury
minus Ponowne wykorzystanie
 KONTROLE
plus Zewnętrzne
plus Wewnętrzne
 PRAWO LOKALNE
minus Statut gminy
minus Strategia Gminy
plus Odpady komunalne
plus Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
plus Opłaty lokalne
plus Podatki
plus Dopłaty do paliwa rolniczego
plus Budżet gminy i sprawozdania
plus Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Wybory samorządowe -2006r.
plus Wybory Samorządowe 2010
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe - 2014
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Wybory Sołeckie 2015
plus Wybór ławników na kadencję 2016-2019
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory Parlamentarne 2015
minus Karta prywatyzacji Spółki ECO S.A.
plus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głuchołazach 2017
 Ogłoszenia pozostałe
plus 2005r.
plus 2006r.
plus 2007r.
plus 2008r.
plus 2009r.
plus 2010r.
plus 2011r.
plus 2012r.
plus 2013r.
plus 2015
plus 2014r.
plus 2016
plus 2017r.
plus Budżet Obywatelski 2016
plus Ogłoszenie o głosowaniu
plus Budżet Obywatelski 2017
minus Porady prawne
plus Konkursy ofert na zadania z zakresu zdrowia publicznego
plus Budżet Obywatelski 2018
 Jednostki organizacyjne
minus Spółki
minus Jednostki oświatowe
minus Inne jednostki
 Organizacje pozarządowe
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Nieruchomości
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
plus Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy, najmu
plus Przetargi nieruchomości
plus Rokowania na sprzedaż nieruchomości
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
plus 2015
plus 2016
minus Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie:Konserwacja cząstkowa-remonty cząstkowe dróg na terenie g. Gł-zy
plus 2017
 Zarządzenia Burmistrza
minus 2011 rok
   minus ZARZĄDZENIE NR 1-PR.1/10 z dnia 14 grudnia 2010 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 2-PR.1/10
   minus ZARZĄDZENIE NR 3-PR.1/2010
   minus ZARZĄDZENIE NR 4 - PR.1/10 z dnia 14 grudnia 2010 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 5-PR.1/10 z dnia 14 grudnia 2010 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 7 - PR.1/10 z dnia 14 grudnia 2010 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 8-PR.1/10 z dnia 14 grudnia 2010 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 13-PR.3/2010 z dnia 21 grudnia 2010 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 14-PR.3/2010 z dnia 21 grudnia 2010 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 16-PR.4/10 z dnia 28 grudnia 2010 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 17-PR.4/10 z dnia 18 grudnia 2010 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 19-PR.5/10 z dnia 31 grudnia 2010 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 22 – PR. 5/10 z dnia 31 grudnia 2010 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 23-PR.5/10 z dnia 31 grudnia 2010 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 25-PR.5/10 z dnia 31 grudnia 2010 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 26-PR.6/11 z dnia 5 stycznia 2011 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 28-PR.7/2011 z dnia 13 stycznia 2011 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 29 - PR.7/2011 z dnia 13 stycznia 2011 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 30 - PR.7/2011 z dnia 13 stycznia 2011 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 31 - PR.7/2011 z dnia 13 stycznia 2011 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 32 - PR.7/2011 z dnia 13 stycznia 2011 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 33 - PR.7/2011 z dnia 13 stycznia 2011 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 34 - PR.7/2011 z dnia 13 stycznia 2011 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 35 - PR.7/2011 z dnia 13 stycznia 2011 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 36-PR.7/2011 z dnia 13 stycznia 2011 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 37-PR.7/2011 z dnia 13 stycznia 2011 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 38-PR.7/2011 z dnia 13 stycznia 2011 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 39-PR. 8/2011 z dnia 19 stycznia 2011 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 40-PR.8/2011 z dnia 19 stycznia 2011 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 42-PR.8/2011 z dnia 19 stycznia 2011 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 43.PR.9/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR NR 44 – PR. 10/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR NR 45 – PR. 10/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR NR 46 – PR. 10/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 47-PR.10/2011 z dnia 25 stycznia 2011r.
   minus ZARZĄDZENIE NR NR 48 – PR. 10/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 50-PR.12/2011 z dnia 02 lutego 2011r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 51-PR.12/2011 z dnia 2 lutego 2011 r.
   minus Zarządzenie nr 52-PR.12/2011
   minus Zarządzenie nr 53-Pr.12/2011 z dnia 2 lutego 2011r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 54-PR.12/2011 z dnia 02 lutego 2011r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 55-PR.13/2011 z dnia 9 lutego 2011 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 56-PR.13/2011 z dnia 9 lutego 2011 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 60-PR.16/2011 z dnia 22 lutego 2011r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 61-PR.16/2011 z dnia 22 lutego 2011r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 62-PR.16/2011 z dnia 22 lutego 2011r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 69-PR.19/2011 z dnia 3 marca 2011r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 70-PR.19/2011 z dnia 3 marca 2011r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 76-PR.21/2011
   minus ZARZĄDZENIE NR 77-PR.21/2011 z dnia 18 marca 2011r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 86-PR.25/2011 z dnia 31 marca 2011r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 87-PR.25/2011 z dnia 31 marca 2011r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 88-PR.25/2011 z dnia 31 marca 2011r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 89-PR.25/2011 z dnia 31 marca 2011r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 90-PR.25/2011 z dnia 31 marca 2011r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 92-PR.26/2011 z dnia 5 kwietnia 2011r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 95-PR.28/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r.
   minus Zarządzenie NR 96-Pr.28/2011 Burmistrza Głuchołaz z dnia 18 kwietnia 2011 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 97-PR.28/2011 z dnia 18 kwietnia 2011r.
   minus Zarządzenie Nr 99-PR.29/2011 z dnia 19 kwietnia 2011r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 107 – PR. 32/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 112-PR.33/2011 z dnia 04 maja 2011r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 113-PR.33/2011 z dnia 4 maja 2011r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 114-PR.33/2011 z dnia 4 maja 2011r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 117-PR.33/2011 z dnia 04 maja 2011r.
   minus Zarządzenie Nr 101-PR.29/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r.
   minus Zarządzenie Nr 102-PR.29/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r.
   minus Zarządzenie Nr 103-PR.29/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r.
   minus Zarządzenie Nr 100-PR.29/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r.
   minus Zarządzenie Nr 111-PR.33/2011 z dnia 4 maja 2011 r.
   minus Zarządzenie nr 122-PR.36/2011 Burmistrza Głuchołaz
   minus ZARZĄDZENIE NR 125-PR.37/2011 z dnia 20 maja 2011r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 126-PR.37/2011 z dnia 20 maja 2011r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 127-PR.37/2011 z dnia 20 maja 2011r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 130-PR.37/2011 z dnia 20 maja 2011r.
   minus Zarządzenie Nr 136-PR.40/2011 Burmistrza Głuchołaz z dnia 1 czerwca 2011 r.
   minus Zarządzenie.138-Pr.41.2011 z 2011-06-02
   minus ZARZĄDZENIE NR 140-PR.43/2011 z dnia 13 czerwca 2011r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 141-PR.43/2011 z dnia 13 czerwca 2011r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 146-PR.45/2011 z dnia 20 czerwca 2011r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 144-PR.44/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r.
   minus Zarządzenie Nr 148-Pr.45/2011 z dnia 20 czerwca
   minus ZARZĄDZENIE NR 150-PR.46/2011 z dnia 24 czerwca 2011r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 159-PR.47/2011 z dnia 28 czerwca 2011r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 160-PR.47/2011 z dnia 28 czerwca 2011r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 161-PR.47/2011 z dnia 28 czerwca 2011r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 162-PR.47/2011 z dnia 28 czerwca 2011r.
   minus Zarządzenie Nr 152-PR.46/2011 z dnia 24 czerwca 2011
   minus Zarządzenie Nr 153-PR.46/2011 z dnia 24 czerwca 2011 r.
   minus Zarządzenie Nr 154-PR.46/2011 z dnia 24 czerwca 2011 r.
   minus Zarządzenie Nr 155-PR.46/2011 z dnia 24 czerwca 2011 r.
   minus Zarządzenie Nr 156-PR.46/2011 z dnia 24 czerwca 2011 r.
   minus Zarządzenie Nr 157-PR.46/2011 z dnia 24 czerwca 2011 r.
   minus Zarządzenie Nr 158-PR.46/2011 z dnia 24 czerwca 2011 r.
   minus Zarządzenie Nr 168-PR.48/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 172-PR.50/2011 z dnia 11 lipca 2011r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 173-PR.50/2011 z dnia 11 lipca 2011r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 176-PR.53/2011 z dnia 14 lipca 2011r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 188-PR.55/2011 z dnia 22 lipca 2011 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 190-PR.57/2011 z dnia 27 lipca 2011r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 195-PR.58/2011 z dnia 29 lipca 2011 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 196-PR.59/2011 z dnia 4 sierpnia 2011r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 197-PR.59/2011 z dnia 4 sierpnia 2011r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 198-PR.59/2011 z dnia 4 sierpnia 2011r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 199-PR.59/2011 z dnia 4 sierpnia 2011r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 200-PR.59/2011 z dnia 4 sierpnia 2011r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 201-PR.59/2011 z dnia 4 sierpnia 2011r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 202-PR.59/2011 z dnia 4 sierpnia 2011r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 203PR.-60.2011 z dnia 9 sierpnia 2011r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 204-PR.61/2011 z dnia 12 sierpnia 2011r.
   minus ZARZĄDZENIE Nr 205-PR.61/2011 z dnia 12 sierpnia 2011r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 208-PR.62/2011 z dnia 17 sierpnia 2011r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 210-PR.63/2011 z dnia 24 sierpnia 2011r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 211-PR.64/2011z dnia 25 sierpnia 2011r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 212-PR.64/2011 z dnia 25 sierpnia 2011r.
   minus Zarządzenie nr 217-Pr.64/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
   minus Zarządzenie Nr 207-PR.62/2011 z dnia 17 sierpnia 2011 r.
   minus Zarządzenie Nr 213-PR.64/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 232-PR.70/2011 z dnia 16 września 2011r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 233-PR.70/2011 z dnia 16 września 2011r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 234-PR.70/2011 z dnia 16 września 2011r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 235-PR.70/2011 z dnia 16 września 2011r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 236-PR.70/2011 z dnia 16 września 2011r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 238-PR.71/2011 z dnia 19 września 2011r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 239-PR.71/2011 z dnia 19 września 2011r.
   minus Zarządzenie nr 240-PR.71/2011
   minus Zarządzenie Nr 246-PR.73/2011 Burmistrza Głuchołaz z dn. 27.09.2011 r.
   minus Zarządzenie Nr 243-PR.73/2011 Burmistrza Głuchołaz z dn. 26.09.2011 r.
   minus Zarządzenie Nr 244-PR.73/2011 Burmistrza Głuchołaz z dn. 27.09.2011
   minus Zarządzenie Nr 242-PR.72/2011 Burmistrza Głuchołaz z dn. 26.09.201
   minus Zarządzenie Nr 250-PR.75/2011 Burmistrza Głuchołaz z dn. 30.09.2011 r.
   minus Zarządzenie Nr 245-PR.73/2011 Burmistrza Głuchołaz z dn. 27.09.2011 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 249-PR.75/2011 z dnia 30 września 2011 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 263-PR.78/2011 z dnia 11 października 2011r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 264-PR.78/2011 z dnia 11 października 2011r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 265-PR.78/2011 z dnia 11 października 2011r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 266-PR.78/2011 z dnia 11 października 2011r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 270-PR.78/2011 z dnia 11 października 2011r.
   minus Zarządzenie nr 278-PR.81/2011 z dn. 19.10.2011 r. - powołanie komisji przetargowej dla zadania "Ubezpieczenie majątku (...)"
   minus Zarządzenie nr 281-PR.83/11 z dn. 26.10.2011r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 284-PR.85/2011 z dnia 8 listopada 2011r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 285-PR.85/2011 z dnia 8 listopada 2011r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 286-PR.85/2011 z dnia 8 listopada 2011r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 287-PR.85/2011 z dnia 8 listopada 2011r.
   minus Zarządzenie Nr 288-PR.86/2011 z 2011.11.10
   minus ZARZĄDZENIE NR 291-PR.88/2011 z dnia 17 listopada 2011r.
   minus Zarządzenie nr 293-Pr.89/2011 z dn. 18.11.2011 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 295-PR.91/11 z dnia 25 listopada 2011r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 309-PR.95/2011 z dnia 8 grudnia 2011r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 310-PR.95/2011 z dnia 8 grudnia 2011r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 311-PR.95/2011 z dnia 8 grudnia 2011r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 312-PR.95/2011 z dnia 8 grudnia 2011r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 313-PR.95/2011 z dnia 8 grudnia 2011r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 314-PR.95/2011 z dnia 8 grudnia 2011r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 322-PR.99/2011 z dnia 28 grudnia 2011r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 323-PR.99/2011 z dnia 28 grudnia 2011r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 325-PR.99/2011 z dnia 28 grudnia 2011r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 332-PR.99/2011 z dnia 28 grudnia 2011r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 333-PR.99/2011 z dnia 28 grudnia 2011r.
   minus Zarządzenie Nr 335-PR.99/2011 Burmistrza Głuchołaz z dnia 28 grudnia 2011 r.
plus 2012 rok
plus 2013 rok
plus 2014 rok
minus Zarządzenie Nr 1364-PR.310/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie Regulaminu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
minus Zarządzenie Nr 1492-PR.341/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 14 lipca 2014 r.Burmistrza Głuchołaz
minus Zarządzenie Nr 41-PR.7.2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 31 grudnia 2014 r.
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017
 Plan Zrządzania Kryzysowego Gminy
minus Plan zarządzania kryzysowego Gminy Głuchołazy
 Zagospodarowanie przestrzenne
minus GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW
minus Instrukcja obsługi portalu "Opolskie w internecie"
minus Informacje ogólne. Wykaz obowiązujących planów miejscowych
minus STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUCHOŁAZY
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA SPRAWY Z 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 2016r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2015r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 5 planów
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY 3 PLANÓW
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY STUDIUM
minus Ogłoszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego w rejonie ul. Lompy w Głuchołazach
minus Ogloszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego obszaru wsi Podlesie
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 3 planów
minus OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO STAREGO MIASTA W GŁUCHOŁAZACH wraz z prognozą
minus Zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.17.2015
minus zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.18.2016
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU W REJONIE UL. TARGOWEJ W GŁUCHOŁAZACH
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II wraz z prognozą
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działalności gospodarczej we wsi Charbielin i Bodzanów w gminie Głuchołazy
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 przy ul. Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy obejmującego obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ul. Grunwaldzkiej, Prymasa S. Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Świętów oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środow
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO ZMIANY PLANU W REJONIE AL. JANA PAWŁA II
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie zakładu Malta – Decor sp. z o.o.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Bohaterów Warszawy obejmującego teren położony przy ulicy Bohaterów Wars
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II
minus OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ulic Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, Skłodowskiej, Targowej w Gł-zach
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy obejmującego obszar działki nr 1350/4 w rejonie ul. Pr. Stefana Wyszyńskiego
minus odwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp. przestrz. miasta Głuchołazy w rej. ul. gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki oraz o możliwościach zapoznania się z jeg
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp w rejonie ul. Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp m. Głuchołazy obejm. obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Pr. S. Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny SOOŚ do zmiany mpzp m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
 Sprawozdania z realizacji programów
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Preciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016r
 Audyt wewnętrzny
minus Audyt 2014
minus Audyt 2015
minus Audyt 2017
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
 Miejska Rada Seniorów
plus 2015
plus 2016
 Głuchołaskie Podwórko
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Uchwały Rady Miejskiej
minus Uchwały Rady Miejskiej podjęte po 2012r.
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Zarządzenia Burmistrza > 2011 rok

Spis dokumentów:
1. ZARZĄDZENIE NR 1-PR.1/10 z dnia 14 grudnia 2010 r.
2. ZARZĄDZENIE NR 2-PR.1/10
3. ZARZĄDZENIE NR 3-PR.1/2010
4. ZARZĄDZENIE NR 4 - PR.1/10 z dnia 14 grudnia 2010 r.
5. ZARZĄDZENIE NR 5-PR.1/10 z dnia 14 grudnia 2010 r.
6. ZARZĄDZENIE NR 7 - PR.1/10 z dnia 14 grudnia 2010 r.
7. ZARZĄDZENIE NR 8-PR.1/10 z dnia 14 grudnia 2010 r.
8. ZARZĄDZENIE NR 13-PR.3/2010 z dnia 21 grudnia 2010 r.
9. ZARZĄDZENIE NR 14-PR.3/2010 z dnia 21 grudnia 2010 r.
10. ZARZĄDZENIE NR 16-PR.4/10 z dnia 28 grudnia 2010 r.
11. ZARZĄDZENIE NR 17-PR.4/10 z dnia 18 grudnia 2010 r.
12. ZARZĄDZENIE NR 19-PR.5/10 z dnia 31 grudnia 2010 r.
13. ZARZĄDZENIE NR 22 – PR. 5/10 z dnia 31 grudnia 2010 r.
14. ZARZĄDZENIE NR 23-PR.5/10 z dnia 31 grudnia 2010 r.
15. ZARZĄDZENIE NR 25-PR.5/10 z dnia 31 grudnia 2010 r.
16. ZARZĄDZENIE NR 26-PR.6/11 z dnia 5 stycznia 2011 r.
17. ZARZĄDZENIE NR 28-PR.7/2011 z dnia 13 stycznia 2011 r.
18. ZARZĄDZENIE NR 29 - PR.7/2011 z dnia 13 stycznia 2011 r.
19. ZARZĄDZENIE NR 30 - PR.7/2011 z dnia 13 stycznia 2011 r.
20. ZARZĄDZENIE NR 31 - PR.7/2011 z dnia 13 stycznia 2011 r.
21. ZARZĄDZENIE NR 32 - PR.7/2011 z dnia 13 stycznia 2011 r.
22. ZARZĄDZENIE NR 33 - PR.7/2011 z dnia 13 stycznia 2011 r.
23. ZARZĄDZENIE NR 34 - PR.7/2011 z dnia 13 stycznia 2011 r.
24. ZARZĄDZENIE NR 35 - PR.7/2011 z dnia 13 stycznia 2011 r.
25. ZARZĄDZENIE NR 36-PR.7/2011 z dnia 13 stycznia 2011 r.
26. ZARZĄDZENIE NR 37-PR.7/2011 z dnia 13 stycznia 2011 r.
27. ZARZĄDZENIE NR 38-PR.7/2011 z dnia 13 stycznia 2011 r.
28. ZARZĄDZENIE NR 39-PR. 8/2011 z dnia 19 stycznia 2011 r.
29. ZARZĄDZENIE NR 40-PR.8/2011 z dnia 19 stycznia 2011 r.
30. ZARZĄDZENIE NR 42-PR.8/2011 z dnia 19 stycznia 2011 r.
31. ZARZĄDZENIE NR 43.PR.9/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r.
32. ZARZĄDZENIE NR NR 44 – PR. 10/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r.
33. ZARZĄDZENIE NR NR 45 – PR. 10/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r.
34. ZARZĄDZENIE NR NR 46 – PR. 10/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r.
35. ZARZĄDZENIE NR 47-PR.10/2011 z dnia 25 stycznia 2011r.
w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
36. ZARZĄDZENIE NR NR 48 – PR. 10/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r.
37. ZARZĄDZENIE NR 50-PR.12/2011 z dnia 02 lutego 2011r.
38. ZARZĄDZENIE NR 51-PR.12/2011 z dnia 2 lutego 2011 r.
39. Zarządzenie nr 52-PR.12/2011
Ustalenie ceny za 1 m3 odpadów na 2011r. – dla potrzeb przyjęcia do odzysku odpadów na składowisko miejskie w Konradowie
40. Zarządzenie nr 53-Pr.12/2011 z dnia 2 lutego 2011r.
41. ZARZĄDZENIE NR 54-PR.12/2011 z dnia 02 lutego 2011r.
42. ZARZĄDZENIE NR 55-PR.13/2011 z dnia 9 lutego 2011 r.
43. ZARZĄDZENIE NR 56-PR.13/2011 z dnia 9 lutego 2011 r.
44. ZARZĄDZENIE NR 60-PR.16/2011 z dnia 22 lutego 2011r.
w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Głuchołazy
45. ZARZĄDZENIE NR 61-PR.16/2011 z dnia 22 lutego 2011r.
w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Głuchołazy
46. ZARZĄDZENIE NR 62-PR.16/2011 z dnia 22 lutego 2011r.
w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Głuchołazy
47. ZARZĄDZENIE NR 69-PR.19/2011 z dnia 3 marca 2011r.
w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
48. ZARZĄDZENIE NR 70-PR.19/2011 z dnia 3 marca 2011r.
w sprawie umorzenia wierzytelności
49. ZARZĄDZENIE NR 76-PR.21/2011
50. ZARZĄDZENIE NR 77-PR.21/2011 z dnia 18 marca 2011r.
w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Głuchołazy
51. ZARZĄDZENIE NR 86-PR.25/2011 z dnia 31 marca 2011r.
w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
52. ZARZĄDZENIE NR 87-PR.25/2011 z dnia 31 marca 2011r.
w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
53. ZARZĄDZENIE NR 88-PR.25/2011 z dnia 31 marca 2011r.
w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców
54. ZARZĄDZENIE NR 89-PR.25/2011 z dnia 31 marca 2011r.
w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców
55. ZARZĄDZENIE NR 90-PR.25/2011 z dnia 31 marca 2011r.
w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców
56. ZARZĄDZENIE NR 92-PR.26/2011 z dnia 5 kwietnia 2011r.
57. ZARZĄDZENIE NR 95-PR.28/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r.
58. Zarządzenie NR 96-Pr.28/2011 Burmistrza Głuchołaz z dnia 18 kwietnia 2011 r.
59. ZARZĄDZENIE NR 97-PR.28/2011 z dnia 18 kwietnia 2011r.
60. Zarządzenie Nr 99-PR.29/2011 z dnia 19 kwietnia 2011r.
61. ZARZĄDZENIE NR 107 – PR. 32/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r.
62. ZARZĄDZENIE NR 112-PR.33/2011 z dnia 04 maja 2011r.
63. ZARZĄDZENIE NR 113-PR.33/2011 z dnia 4 maja 2011r.
64. ZARZĄDZENIE NR 114-PR.33/2011 z dnia 4 maja 2011r.
65. ZARZĄDZENIE NR 117-PR.33/2011 z dnia 04 maja 2011r.
w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych z zasobów komunalnych gminy Głuchołazy
66. Zarządzenie Nr 101-PR.29/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie
67. Zarządzenie Nr 102-PR.29/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Głuchołazach
68. Zarządzenie Nr 103-PR.29/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Głuchołazach.
69. Zarządzenie Nr 100-PR.29/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r.
70. Zarządzenie Nr 111-PR.33/2011 z dnia 4 maja 2011 r.
71. Zarządzenie nr 122-PR.36/2011 Burmistrza Głuchołaz
72. ZARZĄDZENIE NR 125-PR.37/2011 z dnia 20 maja 2011r.
w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Głuchołazy
73. ZARZĄDZENIE NR 126-PR.37/2011 z dnia 20 maja 2011r.
w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Głuchołazy
74. ZARZĄDZENIE NR 127-PR.37/2011 z dnia 20 maja 2011r.
w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Głuchołazy
75. ZARZĄDZENIE NR 130-PR.37/2011 z dnia 20 maja 2011r.
76. Zarządzenie Nr 136-PR.40/2011 Burmistrza Głuchołaz z dnia 1 czerwca 2011 r.
77. Zarządzenie.138-Pr.41.2011 z 2011-06-02
78. ZARZĄDZENIE NR 140-PR.43/2011 z dnia 13 czerwca 2011r.
w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
79. ZARZĄDZENIE NR 141-PR.43/2011 z dnia 13 czerwca 2011r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
80. ZARZĄDZENIE NR 146-PR.45/2011 z dnia 20 czerwca 2011r.
81. ZARZĄDZENIE NR 144-PR.44/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r.
82. Zarządzenie Nr 148-Pr.45/2011 z dnia 20 czerwca
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej
83. ZARZĄDZENIE NR 150-PR.46/2011 z dnia 24 czerwca 2011r.
84. ZARZĄDZENIE NR 159-PR.47/2011 z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy
85. ZARZĄDZENIE NR 160-PR.47/2011 z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Głuchołazy
86. ZARZĄDZENIE NR 161-PR.47/2011 z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Głuchołazy
87. ZARZĄDZENIE NR 162-PR.47/2011 z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Głuchołazy
88. Zarządzenie Nr 152-PR.46/2011 z dnia 24 czerwca 2011
89. Zarządzenie Nr 153-PR.46/2011 z dnia 24 czerwca 2011 r.
90. Zarządzenie Nr 154-PR.46/2011 z dnia 24 czerwca 2011 r.
91. Zarządzenie Nr 155-PR.46/2011 z dnia 24 czerwca 2011 r.
92. Zarządzenie Nr 156-PR.46/2011 z dnia 24 czerwca 2011 r.
93. Zarządzenie Nr 157-PR.46/2011 z dnia 24 czerwca 2011 r.
94. Zarządzenie Nr 158-PR.46/2011 z dnia 24 czerwca 2011 r.
95. Zarządzenie Nr 168-PR.48/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.
96. ZARZĄDZENIE NR 172-PR.50/2011 z dnia 11 lipca 2011r.
w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców
97. ZARZĄDZENIE NR 173-PR.50/2011 z dnia 11 lipca 2011r.
w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców
98. ZARZĄDZENIE NR 176-PR.53/2011 z dnia 14 lipca 2011r.
w sprawie zamiany nieruchomości
99. ZARZĄDZENIE NR 188-PR.55/2011 z dnia 22 lipca 2011 r.
100. ZARZĄDZENIE NR 190-PR.57/2011 z dnia 27 lipca 2011r.
w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców
101. ZARZĄDZENIE NR 195-PR.58/2011 z dnia 29 lipca 2011 r.
102. ZARZĄDZENIE NR 196-PR.59/2011 z dnia 4 sierpnia 2011r.
w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego (garażu) stanowiącego własność Gminy Głuchołazy
103. ZARZĄDZENIE NR 197-PR.59/2011 z dnia 4 sierpnia 2011r.
w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
104. ZARZĄDZENIE NR 198-PR.59/2011 z dnia 4 sierpnia 2011r.
w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
105. ZARZĄDZENIE NR 199-PR.59/2011 z dnia 4 sierpnia 2011r.
w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
106. ZARZĄDZENIE NR 200-PR.59/2011 z dnia 4 sierpnia 2011r.
w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców
107. ZARZĄDZENIE NR 201-PR.59/2011 z dnia 4 sierpnia 2011r.
w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców
108. ZARZĄDZENIE NR 202-PR.59/2011 z dnia 4 sierpnia 2011r.
109. ZARZĄDZENIE NR 203PR.-60.2011 z dnia 9 sierpnia 2011r.
110. ZARZĄDZENIE NR 204-PR.61/2011 z dnia 12 sierpnia 2011r.
111. ZARZĄDZENIE Nr 205-PR.61/2011 z dnia 12 sierpnia 2011r.
112. ZARZĄDZENIE NR 208-PR.62/2011 z dnia 17 sierpnia 2011r.
113. ZARZĄDZENIE NR 210-PR.63/2011 z dnia 24 sierpnia 2011r.
114. ZARZĄDZENIE NR 211-PR.64/2011z dnia 25 sierpnia 2011r.
115. ZARZĄDZENIE NR 212-PR.64/2011 z dnia 25 sierpnia 2011r.
116. Zarządzenie nr 217-Pr.64/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
117. Zarządzenie Nr 207-PR.62/2011 z dnia 17 sierpnia 2011 r.
118. Zarządzenie Nr 213-PR.64/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
119. ZARZĄDZENIE NR 232-PR.70/2011 z dnia 16 września 2011r.
w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Głuchołazy
120. ZARZĄDZENIE NR 233-PR.70/2011 z dnia 16 września 2011r.
w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Głuchołazy
121. ZARZĄDZENIE NR 234-PR.70/2011 z dnia 16 września 2011r.
w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Głuchołazy
122. ZARZĄDZENIE NR 235-PR.70/2011 z dnia 16 września 2011r.
w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Głuchołazy
123. ZARZĄDZENIE NR 236-PR.70/2011 z dnia 16 września 2011r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 117PR. 33/2011 z dnia 4 maja 2011r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych z zasobów komunalnych gminy Głuchołazy
124. ZARZĄDZENIE NR 238-PR.71/2011 z dnia 19 września 2011r.
w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy
125. ZARZĄDZENIE NR 239-PR.71/2011 z dnia 19 września 2011r.
126. Zarządzenie nr 240-PR.71/2011
127. Zarządzenie Nr 246-PR.73/2011 Burmistrza Głuchołaz z dn. 27.09.2011 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej - "Edukacja dla najmłodszych" w PSP nr 1 w Głuchołazach
128. Zarządzenie Nr 243-PR.73/2011 Burmistrza Głuchołaz z dn. 26.09.2011 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej - "Edukacja dla najmłodszych" w PSP w Nowym Świętowie
129. Zarządzenie Nr 244-PR.73/2011 Burmistrza Głuchołaz z dn. 27.09.2011
w sprawie powołania komisji przetargowej "Edukacja dla najmłodszych" w PSP w Bodzanowie
130. Zarządzenie Nr 242-PR.72/2011 Burmistrza Głuchołaz z dn. 26.09.201
w sprawie powołania komisji przetargowej - "Edukacja dla najmłodszych" w PSP nr 2 w Głuchołazach
131. Zarządzenie Nr 250-PR.75/2011 Burmistrza Głuchołaz z dn. 30.09.2011 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej - Rewitalizacja centrum
132. Zarządzenie Nr 245-PR.73/2011 Burmistrza Głuchołaz z dn. 27.09.2011 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej - "Edukacja dla najmłodszych" w PSP w Gierałcicach
133. ZARZĄDZENIE NR 249-PR.75/2011 z dnia 30 września 2011 r.
134. ZARZĄDZENIE NR 263-PR.78/2011 z dnia 11 października 2011r.
w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców
135. ZARZĄDZENIE NR 264-PR.78/2011 z dnia 11 października 2011r.
w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców
136. ZARZĄDZENIE NR 265-PR.78/2011 z dnia 11 października 2011r.
w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców
137. ZARZĄDZENIE NR 266-PR.78/2011 z dnia 11 października 2011r.
w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
138. ZARZĄDZENIE NR 270-PR.78/2011 z dnia 11 października 2011r.
w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
139. Zarządzenie nr 278-PR.81/2011 z dn. 19.10.2011 r. - powołanie komisji przetargowej dla zadania "Ubezpieczenie majątku (...)"
140. Zarządzenie nr 281-PR.83/11 z dn. 26.10.2011r.
141. ZARZĄDZENIE NR 284-PR.85/2011 z dnia 8 listopada 2011r.
w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy
142. ZARZĄDZENIE NR 285-PR.85/2011 z dnia 8 listopada 2011r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Głuchołazy
143. ZARZĄDZENIE NR 286-PR.85/2011 z dnia 8 listopada 2011r.
w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Głuchołazy
144. ZARZĄDZENIE NR 287-PR.85/2011 z dnia 8 listopada 2011r.
w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Głuchołazy
145. Zarządzenie Nr 288-PR.86/2011 z 2011.11.10
- powołanie komisji przetargowej dla zadania "Ubezpieczenie majątku (...)"
146. ZARZĄDZENIE NR 291-PR.88/2011 z dnia 17 listopada 2011r.
w sprawie sprzedaży budynków na własność i oddania gruntu w użytkowanie wieczyste stanowiącego własność Gminy Głuchołazy
147. Zarządzenie nr 293-Pr.89/2011 z dn. 18.11.2011 r.
148. ZARZĄDZENIE NR 295-PR.91/11 z dnia 25 listopada 2011r.
149. ZARZĄDZENIE NR 309-PR.95/2011 z dnia 8 grudnia 2011r.
w sprawie wydzierżawienia pomieszczenia gospodarczego przy ul. Gen. Sikorskiego 9a w Głuchołazach stanowiących własność Gminy
150. ZARZĄDZENIE NR 310-PR.95/2011 z dnia 8 grudnia 2011r.
w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców
151. ZARZĄDZENIE NR 311-PR.95/2011 z dnia 8 grudnia 2011r.
w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców
152. ZARZĄDZENIE NR 312-PR.95/2011 z dnia 8 grudnia 2011r.
w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu (budynku) mieszkalnego na rzecz najemcy
153. ZARZĄDZENIE NR 313-PR.95/2011 z dnia 8 grudnia 2011r.
w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
154. ZARZĄDZENIE NR 314-PR.95/2011 z dnia 8 grudnia 2011r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 982 Pr. 387/10 z dnia 14.10.2010r określającego zasady gospodarki komunalnej lokalami mieszkalnymi, użytkowymi oraz garażami
155. ZARZĄDZENIE NR 322-PR.99/2011 z dnia 28 grudnia 2011r.
w sprawie wynajęcia w drodze przetargu wolnych lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Głuchołazy
156. ZARZĄDZENIE NR 323-PR.99/2011 z dnia 28 grudnia 2011r.
w sprawie wynajęcia w drodze negocjacji wolnych lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Głuchołazy
157. ZARZĄDZENIE NR 325-PR.99/2011 z dnia 28 grudnia 2011r.
w sprawie wydzierżawienia części działki gminnej nr 214/1 w Sławniowicach 101 stanowiącej własność Gminy Głuchołazy o powierzchni 17,00 m2
158. ZARZĄDZENIE NR 332-PR.99/2011 z dnia 28 grudnia 2011r.
w sprawie umorzenia ustawowych odsetek oraz rozłożenia na raty wierzytelności
159. ZARZĄDZENIE NR 333-PR.99/2011 z dnia 28 grudnia 2011r.
w sprawie wydzierżawienia części działki gminnej nr 1235/2 w Głuchołazach przy ul. Gen. Sikorskiego stanowiącej własność Gminy Głuchołazy o powierzchni 13,00 m2
160. Zarządzenie Nr 335-PR.99/2011 Burmistrza Głuchołaz z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie stawek czynszu dzierzawnego i najmu za grunty i obiekty będące własnością gminy Głuchołazy

Ilość odwiedzin: 7806
Nazwa dokumentu: 2011 rok
Osoba, która wytworzyła informację: Lucyna Kwitowska
Osoba, która odpowiada za treść: Lucyna Kwitowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Oleś
Data wytworzenia informacji: 2011-02-21 11:46:24
Data udostępnienia informacji: 2011-02-21 11:46:24
Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-19 12:34:28

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner