logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
plus Konsultacje Społeczne
 URZĄD MIEJSKI
minus Telefony
minus Regulamin Urzędu
plus Wydziały Urzędu
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Unia Eropejska - realizowane projekty
plus Miejsca Pracy
plus Oświadczenia majątkowe
plus Informacja dla planujących zgromadzenia na terenie Gminy Głuchołazy
minus Rejestry umów
minus Rejestr instytucji kultury
minus Ponowne wykorzystanie
 KONTROLE
plus Zewnętrzne
plus Wewnętrzne
 PRAWO LOKALNE
minus Statut gminy
minus Strategia Gminy
plus Odpady komunalne
plus Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
plus Opłaty lokalne
plus Podatki
plus Dopłaty do paliwa rolniczego
plus Budżet gminy i sprawozdania
plus Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Wybory samorządowe -2006r.
plus Wybory Samorządowe 2010
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe - 2014
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Wybory Sołeckie 2015
plus Wybór ławników na kadencję 2016-2019
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory Parlamentarne 2015
minus Karta prywatyzacji Spółki ECO S.A.
plus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głuchołazach 2017
 Ogłoszenia pozostałe
plus 2005r.
plus 2006r.
plus 2007r.
plus 2008r.
plus 2009r.
plus 2010r.
plus 2011r.
plus 2012r.
plus 2013r.
plus 2015
plus 2014r.
plus 2016
plus 2017r.
plus Budżet Obywatelski 2016
plus Ogłoszenie o głosowaniu
plus Budżet Obywatelski 2017
minus Porady prawne
plus Konkursy ofert na zadania z zakresu zdrowia publicznego
plus Budżet Obywatelski 2018
 Jednostki organizacyjne
minus Spółki
minus Jednostki oświatowe
minus Inne jednostki
 Organizacje pozarządowe
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Nieruchomości
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
plus Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy, najmu
plus Przetargi nieruchomości
plus Rokowania na sprzedaż nieruchomości
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
plus 2015
plus 2016
minus Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie:Konserwacja cząstkowa-remonty cząstkowe dróg na terenie g. Gł-zy
plus 2017
 Zarządzenia Burmistrza
plus 2011 rok
minus 2012 rok
   minus Zarządzenie nr 344-PR.104/2012 z dnia 12 stycznia 2012 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 352-PR.106/2012 z dnia 19 stycznia 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 353-PR.106/2012 z dnia 19 stycznia 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 354-PR.106/2012 z dnia 19 stycznia 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 355-PR.106/2012 z dnia 19 stycznia 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 356-PR.106/2012 z dnia 19 stycznia 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 372-PR.108/2012 z dnia 31 stycznia 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 373-PR.108/2012 z dnia 31 stycznia 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 374-PR.109/2012 z dnia 1 lutego 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 365-PR.108/2012 z dnia 31 stycznia 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 377-PR.111/2012 z dnia 15 lutego 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 378-PR.111/2012 z dnia 15 lutego 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 379-PR.111/2012 z dnia 15 lutego 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 380-PR.111/2012 z dnia 15 lutego 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 381-PR.111/2012 z dnia 15 lutego 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 382-PR.111/2012 z dnia 15 lutego 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 383-PR.111/2012 z dnia 15 lutego 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 384-PR.111/2012 z dnia 15 lutego 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 385-PR.111/2012 z dnia 15 lutego 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 386-PR.111/2012 z dnia 15 lutego 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 387-PR.111/2012 z dnia 15 lutego 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 388-PR.111/2012 z dnia 15 lutego 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 389-PR.111/2012 z dnia 15 lutego 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 390-PR.111/2012 z dnia 15 lutego 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 391-PR.111/2012 z dnia 15 lutego 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 392-PR.111/2012 z dnia 15 lutego 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 393-PR.111/2012 z dnia 15 lutego 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 394-PR.111/2012 z dnia 15 lutego 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 395-PR.111/2012 z dnia 15 lutego 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 396-PR.111/2012 z dnia 15 lutego 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 397-PR.111/2012 z dnia 15 lutego 2012r.
   minus Zarządzenie Nr 399-PR.112/2012 z dnia 20 lutego 2012 r.
   minus Zarządzenie Nr 400-PR.112/2012 z dnia 20 lutego 2012 r.
   minus Zarządzenie Nr 401-PR.112/2012 z dnia 20 lutego 2012 r.
   minus Zarządzenie Nr 402-PR.112/2012 z dnia 20 lutego 2012 r.
   minus Zarządzenie Nr 403-PR.112/2012 r. z dnia 20 lutego 2012 r.
   minus Zarządzenie Nr 404-PR.112/2012 z dnia 20 lutego 2012 r.
   minus Zarządzenie Nr 398-PR.112/2012 z dnia 20 lutego 2012 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 409-PR.116/2012 z dnia 12 marca 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 419-PR.116/2012 z dnia 12 marca 2012 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 420-PR.116/2012 z dnia 12 marca 2012 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 421-PR.116/2012 z dnia 12 marca 2012 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 423-PR.117/2012 z dnia 16 marca 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 424-PR.117/2012 z dnia 16 marca 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 425-PR.117/2012 z dnia 16 marca 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 426-PR.117/2012 z dnia 16 marca 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 427-PR.117/2012 z dnia 16 marca 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 428-PR.117/2012 z dnia 16 marca 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 429-PR.117/2012 z dnia 16 marca 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 430-PR.117/2012 z dnia 16 marca 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 431-PR.117/2012 z dnia 16 marca 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 432-PR.117/2012 z dnia 16 marca 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 436-PR.118/2012 z dnia 28 marca 2012 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 438-PR.119/2012 z dnia 29 marca 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 439-PR.119/2012 z dnia 29 marca 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 442-PR.120/2012 z dnia 06 kwietnia 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 443-PR.120/2012 z dnia 06 kwietnia 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 444-PR.120/2012 z dnia 06 kwietnia 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 445-PR.120/2012 z dnia 06 kwietnia 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 446-PR.120/2012 z dnia 06 kwietnia 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 447-PR.120/2012 z dnia 06 kwietnia 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 448-PR.120/2012 z dnia 06 kwietnia 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 449-PR.120/2012 z dnia 06 kwietnia 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 450-PR.120/2012 z dnia 06 kwietnia 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 451-PR.120/2012 z dnia 06 kwietnia 2012r.
   minus Zarządzenie Nr 434-Pr.117/2012 z dnia 16 marca 2012 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 452-PR.120/2012 z dnia 06 kwietnia 2012r.
   minus Zarządzenie Nr 455-Pr.122/2012 z dnia 17 kwietnia 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 458-PR.122/2012 z dnia 17 kwietnia 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 459-PR.122/2012 z dnia 17 kwietnia 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 460-PR.122/2012 z dnia 17 kwietnia 2012r.
   minus Zarządzenie nr 461-PR.123/2012 z dnia 20 kwietnia 2012 r.
   minus Zarządzenie nr 453-PR.121/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 479-PR.127/2012 z dnia 08 maja 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 486-PR.127/2012 z dnia 08 maja 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 487-PR.127/2012 z dnia 08 maja 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 489-PR.127/2012 z dnia 08 maja 2012r.
   minus Zarządzenie NR 495-Pr.128/2012 z dnia 11 maja 2012 r.
   minus Zarządzenie Nr 496-PR.129/2012 z dnia 16 maja 2012 r.
   minus Zarządzenie nr 499-PR.130/2012 z dnia 21 maja 2012 r.
   minus Zarządzenie nr 511-PR.133/2012 z dnia 30 maja 2012 r.
   minus Zarządzenie nr 515-PR.134/2012 z dnia 01 czerwca 2012 r.
   minus Zarządzenie nr 514-PR.134/2012 z dnia 01 czerwca 2012 r.
   minus Zarządzenie nr 518-PR.135/2012 z dnia 06 czerwca 2012 r.
   minus Zarządzenie nr 519-PR.135/2012 z dnia 06 czerwca 2012 r.
   minus ZARZĄDZENIE Nr 520-Pr.135/2012 z dnia 6 czewca 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 524-PR.135/2012 z dnia 6 czerwca 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 525-PR.135/2012 z dnia 6 czerwca 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE Nr 526-PR.135/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 527-PR.135/2012 z dnia 06 czerwca 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 528-PR.135/2012 z dnia 06 czerwca 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 529-PR.135/2012 z dnia 06 czerwca 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 530-PR.135/2012 z dnia 06 czerwca 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 531-PR.135/2012 z dnia 06 czerwca 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 532-PR.135/2012 z dnia 06 czerwca 2012r.
   minus Zarządzenie nr 534-PR.137/2012 z dn. 12 czerwca 2012 r.
   minus Zarządzenie. Nr 536-Pr.139.2012 z dnia 2012-06-21
   minus ZARZĄDZENIE NR 462-PR.124/2012 z dnia 24 kwietnia 2012
   minus ZARZĄDZENIE NR 544-PR.140/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 545-PR.140/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 546-PR.140/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 549-PR.140/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
   minus Zarządzenie nr 568-Pr.143/2012 z dn. 10 lipca 2012 r.
   minus Zarządzenie Nr 569-Pr.143/2012 z dn. 10 lipca 2012 r.
   minus ZARZĄDZENIE Nr 570-PR.143/2012 z dnia 10 lipca 2012 r.
   minus ZARZĄDZENIE Nr 571-PR.143/2012 z dnia 10 lipca 2012 r.
   minus zarzadzenie Burmistrza Nr587-Pr.146.2012 z dnia 31 lipca
   minus Zarządzenie Burmistrza Nr 592-PR.147.2012 z dnia 01 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
   minus ZARZĄDZENIE NR 606-PR.152/2012 z dnia 22 sierpnia 2012 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 607-PR.152/2012 z dnia 22 sierpnia 2012 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 608-PR.152/2012 z dnia 22 sierpnia 2012 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 614-PR.155/2012 z dnia 3 września 2012r.
   minus Zarządzenie Nr 618-PR.157/2012 z dnia 6 września 2012 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 625-PR.157/2012 z dnia 6 września 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 626-PR.157/2012 z dnia 6 września 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 627-PR.157/2012 z dnia 6 września 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 628-PR.157/2012 z dnia 6 września 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 629-PR.157/2012 z dnia 6 września 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 630-PR.157/2012 z dnia 6 września 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 631-PR.157/2012 z dnia 6 września 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 632-PR.157/2012 z dnia 6 września 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 633-PR.157/2012 z dnia 6 września 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 634-PR.157/2012 z dnia 6 września 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 645-PR.161/2012 z dnia 19 września 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 656-PR.162/2012 z dnia 24 września 2012 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 660-PR.164/2012 z dnia 3 października 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 661-PR.164/2012 z dnia 3 października 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 662-PR.164/2012 z dnia 3 października 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 663-PR.164/2012 z dnia 3 października 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 664-PR.164/2012 z dnia 3 października 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 665-PR.164/2012 z dnia 3 października 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 672-PR.166/2012 z dnia 17 października 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 673-PR.166/2012 z dnia 17 października 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 674-PR.166/2012 z dnia 17 października 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 675-PR.166/2012 z dnia 17 października 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 676-PR.166/2012 z dnia 17 października 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 677-PR.166/2012 z dnia 17 października 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 678-PR.166/2012 z dnia 17 października 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 680-PR.166/2012 z dnia 17 października 2012r.
   minus Zarządzenie Nr 683-PR.166/2012 z dnia 17 października 2012 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 684-PR.166/2012 z dnia 17 października 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 685-PR.166/2012 z dnia 17 października 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 689-PR.166/2012 z dnia 17 października 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 690-PR.166/2012 z dnia 17 października 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 691-PR.166/2012 z dnia 17 października 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 692-PR.166/2012 z dnia 17 października 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 694-PR.166/2012 z dnia 17 października 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 695-PR.166/2012 z dnia 17 października 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 698-PR.167/2012 z dnia 22 października 2012r.
   minus Zarządzenie nr 708-PR.172/2012 Burmistrza Głuchołaz z dnia 05 listopada 2012 r.
   minus Zarządzenie nr 635-PR.158.2012 z dnia 7 września 2012 r.
   minus Zarządzenie nr 659-PR.163.2012 z dnia 26 września 2012 r.
   minus Zarządzenie nr 669-PR.164.2012 z dnia 3 października 2012 r.
   minus Zarządzenie nr 670-PR.164.2012 z dnia 3 października 2012 r.
   minus Zarządzenie nr 583-PR.145/2012 z dnia 26 lipca 2012 r.
   minus Zarządzenie nr 615-PR.156.2012 z dnia 04 września 2012 r.
   minus Zarządzenie nr 651-PR.162/2012 z dnia 24 września 2012 r.
   minus Zarządzenie nr 652-PR.162/2012 z dnia 24 września 2012 r.
   minus Zarządzenie Nr 712-PR.173/2012 z dnia 9 listopada 2012 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 713-PR.173/2012 z dnia 9 listopada 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 721-PR.174/2012 z dnia 14 listopada 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 722-PR.174/2012 z dnia 14 listopada 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 723-PR.174/2012 z dnia 14 listopada 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 724-PR.174/2012 z dnia 14 listopada 2012r.
   minus Zarządzenie nr 731-PR.177/2012 z dnia 21 listopada 2012r.
   minus Zarządzenie Nr 728-PR.176/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.
   minus Zarządzenie Nr 727-PR.175/2012 z dnia 19 listopada 2012 r.
   minus Zarządzenie Nr 726-PR.175/2012 z dnia 19 listopada 2012 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 739-PR.178/2012 z dnia 27 listopada 2012r.
   minus Zarządzenie Nr 740-PR.178/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.
   minus Zarządzenie Nr 741-PR.178/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 744-PR.180/2012 z dnia 30 listopada 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 745-PR.180/2012 z dnia 30 listopada 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 733-PR.178/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 768-PR.182/2012 z dnia 10 grudnia 2012r.
   minus zarządzenie nr 764-PR.182/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r.
   minus zarządzenie nr 737-PR.178/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.
   minus zarządzenie nr 738-PR.178/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.
   minus zarządzenie nr 735-PR.178/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.
   minus zarządzenie nr 736-PR.178/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 771-PR.182/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 772-PR.182/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 773-PR.182/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 775-PR.183/2012 z dnia 13 grudnia 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 776-PR.183/2012 z dnia 13 grudnia 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 777-PR.183/2012 z dnia 13 grudnia 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 766-PR.182/2012 z dnia 10 grudnia 2012
   minus ZARZĄDZENIE NR 767-PR.182/2012 z dnia 10 grudnia 2012
   minus ZARZĄDZENIE NR 778-PR.183/2012 z dnia 13 grudnia 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 779-PR.183/2012 z dnia 13 grudnia 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 781-PR.183/2012 z dnia 13 grudnia 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 782-PR.183/2012 z dnia 13 grudnia 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 785-PR.183/2012 z dnia 13 grudnia 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 786-PR.183/2012 z dnia 13 grudnia 2012r.
   minus Zarządzenie Nr 787-PR.183/2012 Burmistrza Głuchołaz z dnia 13 grudnia 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 788-PR.183/2012 z dnia 13 grudnia 2012r.
   minus Zarządzenie Nr 790-Pr.184/2012 z dnia 17.12.2012 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 793-PR.186/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
plus 2013 rok
plus 2014 rok
minus Zarządzenie Nr 1364-PR.310/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie Regulaminu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
minus Zarządzenie Nr 1492-PR.341/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 14 lipca 2014 r.Burmistrza Głuchołaz
minus Zarządzenie Nr 41-PR.7.2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 31 grudnia 2014 r.
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017
 Plan Zrządzania Kryzysowego Gminy
minus Plan zarządzania kryzysowego Gminy Głuchołazy
 Zagospodarowanie przestrzenne
minus GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW
minus Instrukcja obsługi portalu "Opolskie w internecie"
minus Informacje ogólne. Wykaz obowiązujących planów miejscowych
minus STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUCHOŁAZY
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA SPRAWY Z 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 2016r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2015r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 5 planów
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY 3 PLANÓW
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY STUDIUM
minus Ogłoszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego w rejonie ul. Lompy w Głuchołazach
minus Ogloszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego obszaru wsi Podlesie
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 3 planów
minus OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO STAREGO MIASTA W GŁUCHOŁAZACH wraz z prognozą
minus Zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.17.2015
minus zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.18.2016
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU W REJONIE UL. TARGOWEJ W GŁUCHOŁAZACH
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II wraz z prognozą
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działalności gospodarczej we wsi Charbielin i Bodzanów w gminie Głuchołazy
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 przy ul. Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy obejmującego obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ul. Grunwaldzkiej, Prymasa S. Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Świętów oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środow
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO ZMIANY PLANU W REJONIE AL. JANA PAWŁA II
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie zakładu Malta – Decor sp. z o.o.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Bohaterów Warszawy obejmującego teren położony przy ulicy Bohaterów Wars
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II
minus OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ulic Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, Skłodowskiej, Targowej w Gł-zach
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy obejmującego obszar działki nr 1350/4 w rejonie ul. Pr. Stefana Wyszyńskiego
minus odwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp. przestrz. miasta Głuchołazy w rej. ul. gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki oraz o możliwościach zapoznania się z jeg
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp w rejonie ul. Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp m. Głuchołazy obejm. obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Pr. S. Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny SOOŚ do zmiany mpzp m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
 Sprawozdania z realizacji programów
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Preciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016r
 Audyt wewnętrzny
minus Audyt 2014
minus Audyt 2015
minus Audyt 2017
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
 Miejska Rada Seniorów
plus 2015
plus 2016
 Głuchołaskie Podwórko
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Uchwały Rady Miejskiej
minus Uchwały Rady Miejskiej podjęte po 2012r.
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Zarządzenia Burmistrza > 2012 rok

Spis dokumentów:
1. Zarządzenie nr 344-PR.104/2012 z dnia 12 stycznia 2012 r.
w sprawie powołania komisji, celem przeprowadzenia postępowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania: "Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na Centrum Kształcenia Rolników i świetlicę wiejską wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w Charbielinie"
2. ZARZĄDZENIE NR 352-PR.106/2012 z dnia 19 stycznia 2012r.
w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy
3. ZARZĄDZENIE NR 353-PR.106/2012 z dnia 19 stycznia 2012r.
w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Głuchołazy
4. ZARZĄDZENIE NR 354-PR.106/2012 z dnia 19 stycznia 2012r.
w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Głuchołazy
5. ZARZĄDZENIE NR 355-PR.106/2012 z dnia 19 stycznia 2012r.
w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Głuchołazy
6. ZARZĄDZENIE NR 356-PR.106/2012 z dnia 19 stycznia 2012r.
w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Głuchołazy
7. ZARZĄDZENIE NR 372-PR.108/2012 z dnia 31 stycznia 2012r.
w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki gminnej nr 688/2 przy ul.M.C.Skłodowskiej
8. ZARZĄDZENIE NR 373-PR.108/2012 z dnia 31 stycznia 2012r.
w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki gminnej nr 1211/2 oraz części działki gminnej nr 1210 stanowiącej własność Gminy Głuchołazy położonych w Głuchołazach przy ulicy Mickiewicza
9. ZARZĄDZENIE NR 374-PR.109/2012 z dnia 1 lutego 2012r.
w sprawie wynajęcia w drodze przetargu wolnego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy
10. ZARZĄDZENIE NR 365-PR.108/2012 z dnia 31 stycznia 2012r.
w sprawie zmiany stawki czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Głuchołazy
11. ZARZĄDZENIE NR 377-PR.111/2012 z dnia 15 lutego 2012r.
w sprawie wydzierżawienia części działki gminnej nr 1272 w Głuchołazach przy ul. Moniuszki stanowiącej własność Gminy Głuchołazy o powierzchni 6 m2
12. ZARZĄDZENIE NR 378-PR.111/2012 z dnia 15 lutego 2012r.
Wynajęcia na okres do dnia 30.05.2013 roku gminnego garażu murowanego posadowionego na działce gminnej nr 500/2 przy ulicy Kościuszki w Głuchołazach
13. ZARZĄDZENIE NR 379-PR.111/2012 z dnia 15 lutego 2012r.
w sprawie wynajęcia gminnego garażu murowanego posadowionego na części działki gminnej nr 650/2 w Głuchołazach przy ul. Grunwaldzkiej o powierzchni 17 m2
14. ZARZĄDZENIE NR 380-PR.111/2012 z dnia 15 lutego 2012r.
w sprawie wynajęcia w drodze przetargu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy.
15. ZARZĄDZENIE NR 381-PR.111/2012 z dnia 15 lutego 2012r.
w sprawie wynajmu garażu murowanego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy w Podlesiu nr 55 o pow. 15,00 m2
16. ZARZĄDZENIE NR 382-PR.111/2012 z dnia 15 lutego 2012r.
w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców
17. ZARZĄDZENIE NR 383-PR.111/2012 z dnia 15 lutego 2012r.
sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
18. ZARZĄDZENIE NR 384-PR.111/2012 z dnia 15 lutego 2012r.
w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
19. ZARZĄDZENIE NR 385-PR.111/2012 z dnia 15 lutego 2012r.
w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców
20. ZARZĄDZENIE NR 386-PR.111/2012 z dnia 15 lutego 2012r.
w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców
21. ZARZĄDZENIE NR 387-PR.111/2012 z dnia 15 lutego 2012r.
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy
22. ZARZĄDZENIE NR 388-PR.111/2012 z dnia 15 lutego 2012r.
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy
23. ZARZĄDZENIE NR 389-PR.111/2012 z dnia 15 lutego 2012r.
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy
24. ZARZĄDZENIE NR 390-PR.111/2012 z dnia 15 lutego 2012r.
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy
25. ZARZĄDZENIE NR 391-PR.111/2012 z dnia 15 lutego 2012r.
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy
26. ZARZĄDZENIE NR 392-PR.111/2012 z dnia 15 lutego 2012r.
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy
27. ZARZĄDZENIE NR 393-PR.111/2012 z dnia 15 lutego 2012r.
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy
28. ZARZĄDZENIE NR 394-PR.111/2012 z dnia 15 lutego 2012r.
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy
29. ZARZĄDZENIE NR 395-PR.111/2012 z dnia 15 lutego 2012r.
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy
30. ZARZĄDZENIE NR 396-PR.111/2012 z dnia 15 lutego 2012r.
w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy
31. ZARZĄDZENIE NR 397-PR.111/2012 z dnia 15 lutego 2012r.
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
32. Zarządzenie Nr 399-PR.112/2012 z dnia 20 lutego 2012 r.
Zarządzenie Nr 399-PR.112/2012 z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Bodzanowie
33. Zarządzenie Nr 400-PR.112/2012 z dnia 20 lutego 2012 r.
Zarządzenie Nr 400-PR.112/2012 z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Bodzanowie
34. Zarządzenie Nr 401-PR.112/2012 z dnia 20 lutego 2012 r.
Zarządzenie Nr 401-PR.112/2012 z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Głuchołazach
35. Zarządzenie Nr 402-PR.112/2012 z dnia 20 lutego 2012 r.
Zarządzenie Nr 402-PR.112/2012 z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Głuchołazach
36. Zarządzenie Nr 403-PR.112/2012 r. z dnia 20 lutego 2012 r.
Zarządzenie Nr 403-PR.112/2012 r. z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 w Głuchołazach
37. Zarządzenie Nr 404-PR.112/2012 z dnia 20 lutego 2012 r.
Zarządzenie Nr 404-PR.112/2012 z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 w Głuchołazach
38. Zarządzenie Nr 398-PR.112/2012 z dnia 20 lutego 2012 r.
Zarządzenie Nr 398-PR.112/2012 z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Księgi Jakości w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach
39. ZARZĄDZENIE NR 409-PR.116/2012 z dnia 12 marca 2012r.
w sprawie wydzierżawienia ogródka przydomowego położonego na działce 1200 stanowiącą własność Gminy Głuchołazy
40. ZARZĄDZENIE NR 419-PR.116/2012 z dnia 12 marca 2012 r.
ZARZĄDZENIE NR 419-PR.116/2012 z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w bodzanowie
41. ZARZĄDZENIE NR 420-PR.116/2012 z dnia 12 marca 2012 r.
ZARZĄDZENIE NR 420-PR.116/2012 z dnia 12 marca 2012 r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Głuchołazach
42. ZARZĄDZENIE NR 421-PR.116/2012 z dnia 12 marca 2012 r.
ZARZĄDZENIE NR 421-PR.116/2012 z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 w Głuchołazach
43. ZARZĄDZENIE NR 423-PR.117/2012 z dnia 16 marca 2012r.
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy
44. ZARZĄDZENIE NR 424-PR.117/2012 z dnia 16 marca 2012r.
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy
45. ZARZĄDZENIE NR 425-PR.117/2012 z dnia 16 marca 2012r.
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy
46. ZARZĄDZENIE NR 426-PR.117/2012 z dnia 16 marca 2012r.
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy
47. ZARZĄDZENIE NR 427-PR.117/2012 z dnia 16 marca 2012r.
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy
48. ZARZĄDZENIE NR 428-PR.117/2012 z dnia 16 marca 2012r.
w sprawie wydzierżawienia części działki gminnej nr 691/3 stanowiącej własność Gminy Głuchołazy przy ul.Skłodowskiej 26 o powierzchni 13,00 m2
49. ZARZĄDZENIE NR 429-PR.117/2012 z dnia 16 marca 2012r.
Wynajęcia w drodze negocjacji wolnych lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Głuchołazy
50. ZARZĄDZENIE NR 430-PR.117/2012 z dnia 16 marca 2012r.
w sprawie wydzierżawienia części działki gminnej nr 651/1 o pow. 15 m2 stanowiącej własność Gminy Głuchołazy położonej w Głuchołazach przy ul. Grunwaldzkiej
51. ZARZĄDZENIE NR 431-PR.117/2012 z dnia 16 marca 2012r.
w sprawie wynajęcia kiosku gminnego o pow. 4 m2 posadowionego na terenie targowiska przy ul. Moniuszki w Głuchołazach na działce gminnej nr 1272
52. ZARZĄDZENIE NR 432-PR.117/2012 z dnia 16 marca 2012r.
w sprawie wydzierżawienia części działki gminnej nr 191/1 w Burgrabicach stanowiącej własność Gminy Głuchołazy o powierzchni 17,00 m2
53. ZARZĄDZENIE NR 436-PR.118/2012 z dnia 28 marca 2012 r.
w sprawie powołania Komisji do spraw przyznawania dofinansowania do form doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z planem na 2012 rok
54. ZARZĄDZENIE NR 438-PR.119/2012 z dnia 29 marca 2012r.
w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu części działki gminnej nr 416/10 stanowiącej własność Gminy Głuchołazy przy Kraszewskiego 28 o powierzchni 16,00 m2
55. ZARZĄDZENIE NR 439-PR.119/2012 z dnia 29 marca 2012r.
w sprawie wydzierżawienia ogródka przydomowego położonego na działce 1200 stanowiącą własność Gminy Głuchołazy
56. ZARZĄDZENIE NR 442-PR.120/2012 z dnia 06 kwietnia 2012r.
w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
57. ZARZĄDZENIE NR 443-PR.120/2012 z dnia 06 kwietnia 2012r.
w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
58. ZARZĄDZENIE NR 444-PR.120/2012 z dnia 06 kwietnia 2012r.
w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
59. ZARZĄDZENIE NR 445-PR.120/2012 z dnia 06 kwietnia 2012r.
w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
60. ZARZĄDZENIE NR 446-PR.120/2012 z dnia 06 kwietnia 2012r.
w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
61. ZARZĄDZENIE NR 447-PR.120/2012 z dnia 06 kwietnia 2012r.
w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
62. ZARZĄDZENIE NR 448-PR.120/2012 z dnia 06 kwietnia 2012r.
w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
63. ZARZĄDZENIE NR 449-PR.120/2012 z dnia 06 kwietnia 2012r.
w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
64. ZARZĄDZENIE NR 450-PR.120/2012 z dnia 06 kwietnia 2012r.
w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
65. ZARZĄDZENIE NR 451-PR.120/2012 z dnia 06 kwietnia 2012r.
w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców
66. Zarządzenie Nr 434-Pr.117/2012 z dnia 16 marca 2012 r.
w sprawie zmiany składu osobowego komisji przetargowej
67. ZARZĄDZENIE NR 452-PR.120/2012 z dnia 06 kwietnia 2012r.
w sprawie wydzierżawienia ogródków przydomowych położonych na działkach stanowiących własność Gminy Głuchołazy
68. Zarządzenie Nr 455-Pr.122/2012 z dnia 17 kwietnia 2012r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym samochodów pożarniczych
69. ZARZĄDZENIE NR 458-PR.122/2012 z dnia 17 kwietnia 2012r.
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości gruntowej
70. ZARZĄDZENIE NR 459-PR.122/2012 z dnia 17 kwietnia 2012r.
w sprawie wynajęcia w drodze przetargu wolnych lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Głuchołazy
71. ZARZĄDZENIE NR 460-PR.122/2012 z dnia 17 kwietnia 2012r.
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości gruntowej
72. Zarządzenie nr 461-PR.123/2012 z dnia 20 kwietnia 2012 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej
73. Zarządzenie nr 453-PR.121/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej
74. ZARZĄDZENIE NR 479-PR.127/2012 z dnia 08 maja 2012r.
w sprawie wydzierżawienia części działki gminnej nr 650/2 stanowiącej własność Gminy Głuchołazy przy ul.Grunwaldzkiej 23 o powierzchni 21,00 m2
75. ZARZĄDZENIE NR 486-PR.127/2012 z dnia 08 maja 2012r.
w sprawie wydzierżawienia komórki gospodarczej usytuowanej w budynku Kościuszki 56a w Głuchołazach
76. ZARZĄDZENIE NR 487-PR.127/2012 z dnia 08 maja 2012r.
w sprawie wydzierżawienia ogródka przydomowego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy
77. ZARZĄDZENIE NR 489-PR.127/2012 z dnia 08 maja 2012r.
w sprawie wydzierżawienia komórki gospodarczej usytuowanej na działce 1201/14 stanowiącej własność Gminy Głuchołazy
78. Zarządzenie NR 495-Pr.128/2012 z dnia 11 maja 2012 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej
79. Zarządzenie Nr 496-PR.129/2012 z dnia 16 maja 2012 r.
w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny
80. Zarządzenie nr 499-PR.130/2012 z dnia 21 maja 2012 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej
81. Zarządzenie nr 511-PR.133/2012 z dnia 30 maja 2012 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej
82. Zarządzenie nr 515-PR.134/2012 z dnia 01 czerwca 2012 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej
83. Zarządzenie nr 514-PR.134/2012 z dnia 01 czerwca 2012 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej
84. Zarządzenie nr 518-PR.135/2012 z dnia 06 czerwca 2012 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej
85. Zarządzenie nr 519-PR.135/2012 z dnia 06 czerwca 2012 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej
86. ZARZĄDZENIE Nr 520-Pr.135/2012 z dnia 6 czewca 2012r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym samochodów pożarniczych
87. ZARZĄDZENIE NR 524-PR.135/2012 z dnia 6 czerwca 2012r.
w sprawie wydzierżawienia ogródków przydomowych stanowiących własność Gminy Głuchołazy
88. ZARZĄDZENIE NR 525-PR.135/2012 z dnia 6 czerwca 2012r.
w sprawie wydzierżawienia ogródków przydomowych stanowiących własność Gminy Głuchołazy
89. ZARZĄDZENIE Nr 526-PR.135/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r.
w sprawie nabycia nieruchomości
90. ZARZĄDZENIE NR 527-PR.135/2012 z dnia 06 czerwca 2012r.
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy
91. ZARZĄDZENIE NR 528-PR.135/2012 z dnia 06 czerwca 2012r.
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy
92. ZARZĄDZENIE NR 529-PR.135/2012 z dnia 06 czerwca 2012r.
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy
93. ZARZĄDZENIE NR 530-PR.135/2012 z dnia 06 czerwca 2012r.
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy
94. ZARZĄDZENIE NR 531-PR.135/2012 z dnia 06 czerwca 2012r.
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy
95. ZARZĄDZENIE NR 532-PR.135/2012 z dnia 06 czerwca 2012r.
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy
96. Zarządzenie nr 534-PR.137/2012 z dn. 12 czerwca 2012 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej
97. Zarządzenie. Nr 536-Pr.139.2012 z dnia 2012-06-21
98. ZARZĄDZENIE NR 462-PR.124/2012 z dnia 24 kwietnia 2012
w sprawie udzielenia nauczycielowi płatnego urlopu dla poratowania zdrowia
99. ZARZĄDZENIE NR 544-PR.140/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
100. ZARZĄDZENIE NR 545-PR.140/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
101. ZARZĄDZENIE NR 546-PR.140/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
102. ZARZĄDZENIE NR 549-PR.140/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
103. Zarządzenie nr 568-Pr.143/2012 z dn. 10 lipca 2012 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej
104. Zarządzenie Nr 569-Pr.143/2012 z dn. 10 lipca 2012 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej
105. ZARZĄDZENIE Nr 570-PR.143/2012 z dnia 10 lipca 2012 r.
w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny
106. ZARZĄDZENIE Nr 571-PR.143/2012 z dnia 10 lipca 2012 r.
w sprawie nabycia nieruchomości
107. zarzadzenie Burmistrza Nr587-Pr.146.2012 z dnia 31 lipca
w sprawie powołania komisji przetargowej
108. Zarządzenie Burmistrza Nr 592-PR.147.2012 z dnia 01 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
109. ZARZĄDZENIE NR 606-PR.152/2012 z dnia 22 sierpnia 2012 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Bodzanowie
110. ZARZĄDZENIE NR 607-PR.152/2012 z dnia 22 sierpnia 2012 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Głuchołazach
111. ZARZĄDZENIE NR 608-PR.152/2012 z dnia 22 sierpnia 2012 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 w Głuchołazach
112. ZARZĄDZENIE NR 614-PR.155/2012 z dnia 3 września 2012r.
w sprawie oddania nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głuchołazy w użytkowanie wieczyste wraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności budynku
113. Zarządzenie Nr 618-PR.157/2012 z dnia 6 września 2012 r.
w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny
114. ZARZĄDZENIE NR 625-PR.157/2012 z dnia 6 września 2012r.
w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców
115. ZARZĄDZENIE NR 626-PR.157/2012 z dnia 6 września 2012r.
w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
116. ZARZĄDZENIE NR 627-PR.157/2012 z dnia 6 września 2012r.
w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców
117. ZARZĄDZENIE NR 628-PR.157/2012 z dnia 6 września 2012r.
w sprawie wydzierżawienia części działki gminnej nr 651/1 - B w Głuchołazach przy ul. Grunwaldzkiej, stanowiącej własność Gminy Głuchołazy
118. ZARZĄDZENIE NR 629-PR.157/2012 z dnia 6 września 2012r.
w sprawie wynajęcia w drodze przetargu wolnego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy
119. ZARZĄDZENIE NR 630-PR.157/2012 z dnia 6 września 2012r.
w sprawie wynajęcia w drodze przetargu wolnego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy
120. ZARZĄDZENIE NR 631-PR.157/2012 z dnia 6 września 2012r.
w sprawie wynajęcia w drodze przetargu wolnego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy
121. ZARZĄDZENIE NR 632-PR.157/2012 z dnia 6 września 2012r.
w sprawie wynajęcia w drodze przetargu wolnego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy
122. ZARZĄDZENIE NR 633-PR.157/2012 z dnia 6 września 2012r.
w sprawie wydzierżawienia części działki gminnej nr 1263/2 przy ulicy Al. Jana Pawła II w Głuchołazach o powierzchni 18,00 m2, stanowiącej własność Gminy Głuchołazy
123. ZARZĄDZENIE NR 634-PR.157/2012 z dnia 6 września 2012r.
w sprawie wydzierżawienia części działki gminnej nr 1204/1 stanowiącej własność Gminy Głuchołazy położonej w Głuchołazach przy ulicy Mickiewicza
124. ZARZĄDZENIE NR 645-PR.161/2012 z dnia 19 września 2012r.
w sprawie wydzierżawienia części działki gminnej nr 738/1 przy ulicy Tylnej w Głuchołazach o powierzchni 14,00 m2 stanowiącej własność Gminy Głuchołazy
125. ZARZĄDZENIE NR 656-PR.162/2012 z dnia 24 września 2012 r.
w sprawie powołania Komisji do spraw przyznawania Nagród Burmistrza Głuchołaz
126. ZARZĄDZENIE NR 660-PR.164/2012 z dnia 3 października 2012r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Głuchołazy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
127. ZARZĄDZENIE NR 661-PR.164/2012 z dnia 3 października 2012r.
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
128. ZARZĄDZENIE NR 662-PR.164/2012 z dnia 3 października 2012r.
w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
129. ZARZĄDZENIE NR 663-PR.164/2012 z dnia 3 października 2012r.
w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
130. ZARZĄDZENIE NR 664-PR.164/2012 z dnia 3 października 2012r.
w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego (garażu) stanowiącego własność Gminy Głuchołazy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
131. ZARZĄDZENIE NR 665-PR.164/2012 z dnia 3 października 2012r.
w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego (garażu) stanowiącego własność Gminy Głuchołazy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
132. ZARZĄDZENIE NR 672-PR.166/2012 z dnia 17 października 2012r.
w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (Głuchołazy, ul. M.C.Skłodowskiej 6-6a/8)
133. ZARZĄDZENIE NR 673-PR.166/2012 z dnia 17 października 2012r.
w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (Głuchołazy, ul. Sobieskiego 15/6)
134. ZARZĄDZENIE NR 674-PR.166/2012 z dnia 17 października 2012r.
w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (Głuchołazy, ul. Kościuszki 49/5)
135. ZARZĄDZENIE NR 675-PR.166/2012 z dnia 17 października 2012r.
w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (Głuchołazy, ul. M.C.Skłodowskiej 20/2)
136. ZARZĄDZENIE NR 676-PR.166/2012 z dnia 17 października 2012r.
w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (Głuchołazy, ul. Sobieskiego 15/2)
137. ZARZĄDZENIE NR 677-PR.166/2012 z dnia 17 października 2012r.
w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (Głuchołazy, ul. Sobieskiego 15/5)
138. ZARZĄDZENIE NR 678-PR.166/2012 z dnia 17 października 2012r.
w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (Głuchołazy, ul. gen. Sikorskiego 8/6)
139. ZARZĄDZENIE NR 680-PR.166/2012 z dnia 17 października 2012r.
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy (Głuchołazy, ul. Kościuszki 24/1)
140. Zarządzenie Nr 683-PR.166/2012 z dnia 17 października 2012 r.
w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w zamian za zaległości z tytułu podatku od nieruchomości
141. ZARZĄDZENIE NR 684-PR.166/2012 z dnia 17 października 2012r.
w sprawie wynajęcia w drodze przetargu wolnego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy
142. ZARZĄDZENIE NR 685-PR.166/2012 z dnia 17 października 2012r.
w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (Głuchołazy, ul. Sobieskiego 15/4)
143. ZARZĄDZENIE NR 689-PR.166/2012 z dnia 17 października 2012r.
w sprawie wydzierżawienia części działki gminnej nr 1585/3 przy ulicy Damrota w Głuchołazach o powierzchni 18,00 m2, stanowiącej własność Gminy Głuchołazy
144. ZARZĄDZENIE NR 690-PR.166/2012 z dnia 17 października 2012r.
w sprawie wydzierżawienia części działki gminnej nr 744 przy ulicy Tylnej w Głuchołazach o powierzchni 17,00 m2, stanowiącej własność Gminy Głuchołazy
145. ZARZĄDZENIE NR 691-PR.166/2012 z dnia 17 października 2012r.
w sprawie wydzierżawienia części działki gminnej nr 1224/1 przy ul. Karola Miarki w Głuchołazach o powierzchni 18,00 m2, stanowiącej własność Gminy Głuchołazy
146. ZARZĄDZENIE NR 692-PR.166/2012 z dnia 17 października 2012r.
w sprawie wydzierżawienia części działki gminnej nr 214/1 w Sławniowicach 101 stanowiącej własność Gminy Głuchołazy o powierzchni 17,00 m2
147. ZARZĄDZENIE NR 694-PR.166/2012 z dnia 17 października 2012r.
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy (Głuchołazy, ul. Kościuszki 48/3)
148. ZARZĄDZENIE NR 695-PR.166/2012 z dnia 17 października 2012r.
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy (Głuchołazy, Aleja Jana Pawła II 34/4)
149. ZARZĄDZENIE NR 698-PR.167/2012 z dnia 22 października 2012r.
w sprawie sprzedaży budynków na własność i oddania gruntu w użytkowanie wieczyste stanowiącego własność Gminy Głuchołazy (Głuchołazy, ul. gen. Andersa 14, dz. nr 1178/2)
150. Zarządzenie nr 708-PR.172/2012 Burmistrza Głuchołaz z dnia 05 listopada 2012 r.
w sprawie powołania komisji, celem przeprowadzenia postępowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania:"Edukacja dla najmłodszych" w Publicznej Szkole Podstawowej w Bodzanowie
151. Zarządzenie nr 635-PR.158.2012 z dnia 7 września 2012 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej dla zadania: "Budowa wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy PG nr 1 w Głuchołazach"
152. Zarządzenie nr 659-PR.163.2012 z dnia 26 września 2012 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej dla zadania: Kredyt długoterminowy na realizację inwestycji do wysokości 503 tys. zł
153. Zarządzenie nr 669-PR.164.2012 z dnia 3 października 2012 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej dla zadania:"Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dodatkowych w ramach realizacji projektu systemowego pt. „Edukacja dla najmłodszych” w PSP w Nowym Świętowie"
154. Zarządzenie nr 670-PR.164.2012 z dnia 3 października 2012 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej dla zadania: "Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dodatkowych w ramach realizacji projektu systemowego pt. „Edukacja dla najmłodszych” w Publicznej Szkole Podstawowej w Bodzanowie"
155. Zarządzenie nr 583-PR.145/2012 z dnia 26 lipca 2012 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej dla zadania:"Dostawa i montaż docelowego oznakowania drogowego pionowego i poziomego przebudowywanych ulic Karłowicza i Lompy w Głuchołazach"
156. Zarządzenie nr 615-PR.156.2012 z dnia 04 września 2012 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej dla zadania: „Dostawa, montaż i integracja sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla PSP nr Głuchołazach”
157. Zarządzenie nr 651-PR.162/2012 z dnia 24 września 2012 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej dla zadania: "I. Odśnieżanie i posypywanie (utrzymanie zimowe) na terenie miasta i gminy Głuchołazy w okresie zimowym na lata 2012-2015 II. Oczyszczanie dróg i chodników na terenie miasta Głuchołazy w okresie zimowym na lata 2012-2015"
158. Zarządzenie nr 652-PR.162/2012 z dnia 24 września 2012 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej dla zadania: "Utrzymanie dróg i chodników w okresie letnim w latach 2013-2015 na terenie miasta Głuchołazy i gminy Głuchołazy"
159. Zarządzenie Nr 712-PR.173/2012 z dnia 9 listopada 2012 r.
w sprawie nabycia nieruchomości
160. ZARZĄDZENIE NR 713-PR.173/2012 z dnia 9 listopada 2012r.
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy (Głuchołazy, u. Rynek 17/4)
161. ZARZĄDZENIE NR 721-PR.174/2012 z dnia 14 listopada 2012r.
w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców (Głuchołazy, aleja Jana Pawła II 34/4)
162. ZARZĄDZENIE NR 722-PR.174/2012 z dnia 14 listopada 2012r.
w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców (Głuchołazy, ul. Rynek 17/4)
163. ZARZĄDZENIE NR 723-PR.174/2012 z dnia 14 listopada 2012r.
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy (Głuchołazy, ul. Magistracka 2/1)
164. ZARZĄDZENIE NR 724-PR.174/2012 z dnia 14 listopada 2012r.
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy (Głuchołazy, ul. Magistracka 2/3)
165. Zarządzenie nr 731-PR.177/2012 z dnia 21 listopada 2012r.
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu Uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach w przedmiocie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głuchołazy
166. Zarządzenie Nr 728-PR.176/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej
167. Zarządzenie Nr 727-PR.175/2012 z dnia 19 listopada 2012 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej dla zadania obejmującego usługi edukacyjne w PSP 1
168. Zarządzenie Nr 726-PR.175/2012 z dnia 19 listopada 2012 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej dla zadania obejmującego I etap ubiezpieczenia majątku oraz interesu majątkowego Gminy Głuchołazy
169. ZARZĄDZENIE NR 739-PR.178/2012 z dnia 27 listopada 2012r.
w sprawie wydzierżawienia działki gminnej stanowiącej własność Gminy Głuchołazy przy ul. Skłodowskiej 6a
170. Zarządzenie Nr 740-PR.178/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.
w sprawie nabycia nieruchomości
171. Zarządzenie Nr 741-PR.178/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.
w sprawie nabycia nieruchomości
172. ZARZĄDZENIE NR 744-PR.180/2012 z dnia 30 listopada 2012r.
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy (Głuchołazy, ul. Wita Stwosza 5/3)
173. ZARZĄDZENIE NR 745-PR.180/2012 z dnia 30 listopada 2012r.
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy (Głuchołazy, ul. Kościuszki 4/1)
174. ZARZĄDZENIE NR 733-PR.178/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.
w sprawie przyjęcia Księgi Jakości w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach
175. ZARZĄDZENIE NR 768-PR.182/2012 z dnia 10 grudnia 2012r.
w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców (Głuchołazy ul. Magistracka 2/1 i 2/3)
176. zarządzenie nr 764-PR.182/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej
177. zarządzenie nr 737-PR.178/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej
178. zarządzenie nr 738-PR.178/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej
179. zarządzenie nr 735-PR.178/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej
180. zarządzenie nr 736-PR.178/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej
181. ZARZĄDZENIE NR 771-PR.182/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
182. ZARZĄDZENIE NR 772-PR.182/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
183. ZARZĄDZENIE NR 773-PR.182/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
184. ZARZĄDZENIE NR 775-PR.183/2012 z dnia 13 grudnia 2012r.
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy (Głuchołazy, ul. Opolska 23/2)
185. ZARZĄDZENIE NR 776-PR.183/2012 z dnia 13 grudnia 2012r.
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy (Głuchołazy, ul. Konopnickiej 1/3)
186. ZARZĄDZENIE NR 777-PR.183/2012 z dnia 13 grudnia 2012r.
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy (Burgrabice 181/1)
187. ZARZĄDZENIE NR 766-PR.182/2012 z dnia 10 grudnia 2012
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji okresowo-rocznej pozostałych środków trwałych w niżej podanych Placówkach Oświatowo-Wychowawczych na terenie Gminy Głuchołazy
188. ZARZĄDZENIE NR 767-PR.182/2012 z dnia 10 grudnia 2012
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji okresowo-rocznej środków trwałych w niżej podanych Placówkach Oświatowo-Wychowawczych na terenie Gminy Głuchołazy
189. ZARZĄDZENIE NR 778-PR.183/2012 z dnia 13 grudnia 2012r.
w sprawie wynajęcia w drodze przetargu wolnego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy (Głuchołazy, ul. Powstańców Śląskich 2)
190. ZARZĄDZENIE NR 779-PR.183/2012 z dnia 13 grudnia 2012r.
w sprawie wynajęcia w drodze przetargu wolnego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy (Głuchołazy, ul. Bohaterów Warszawy 6)
191. ZARZĄDZENIE NR 781-PR.183/2012 z dnia 13 grudnia 2012r.
w sprawie wynajmu gminnego garażu murowanego stanowiącego własność Gminy Głuchołazy przy ulicy Damrota w Głuchołazach o pow. 9,41 m2
192. ZARZĄDZENIE NR 782-PR.183/2012 z dnia 13 grudnia 2012r.
w sprawie wydzierżawienia części działki gminnej nr 1224/1 przy ul. Karola Miarki w Głuchołazach o powierzchni 18,00 m2, stanowiącej własność Gminy Głuchołazy
193. ZARZĄDZENIE NR 785-PR.183/2012 z dnia 13 grudnia 2012r.
w sprawie wydzierżawienia części działki gminnej nr 1379/2 przy ul. Boh. Warszawy w Głuchołazach o powierzchni 14,77 m2, stanowiącej własność Gminy Głuchołazy
194. ZARZĄDZENIE NR 786-PR.183/2012 z dnia 13 grudnia 2012r.
w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych z zasobów mienia gminnego Gminy Głuchołazy
195. Zarządzenie Nr 787-PR.183/2012 Burmistrza Głuchołaz z dnia 13 grudnia 2012r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z lodowiska w Głuchołazach.
196. ZARZĄDZENIE NR 788-PR.183/2012 z dnia 13 grudnia 2012r.
w sprawie wydzierżawienia części działki gminnej nr 1595/2 przy ul. Al. Jana Pawła II 15 w Głuchołazach o powierzchni 18,00 m2, stanowiącej własność Gminy Głuchołazy
197. Zarządzenie Nr 790-Pr.184/2012 z dnia 17.12.2012 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej
198. ZARZĄDZENIE NR 793-PR.186/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie stawek czynszu dzierżawnego i najmu za grunty i obiekty będące własnością gminy Głuchołazy

Ilość odwiedzin: 4956
Nazwa dokumentu: 2012 rok
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Oleś
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Oleś
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Oleś
Data wytworzenia informacji: 2012-01-24 08:35:07
Data udostępnienia informacji: 2012-01-24 08:35:07
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-24 08:36:15

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner